Hledejte

Vatican News
O. Bernardo Gianni O. Bernardo Gianni 

Exercicie římské kurie povede florentský olivetán

Olivetán Francesco Maria Gianni, opat florentského kláštera San Miniato al Monte, letos povede postní duchovní cvičení římské kurie s papežem Františkem, které začnou v neděli 10. března a zakončí se v pátek 15. března dopoledne. Opětovně je bude hostit exerciční Dům Božského Mistra kongregace paulínů v obci Ariccia, ležící zhruba dvacet kilometrů jižně od Říma.

Dom Francesco (titul benediktinských mnichů z latinského dominus) si pro papeže a jeho nejbližší spolupracovníky připravil meditace inspirované svým florentským krajanem, básníkem Mariem Luzim (1914-2005; česky vyšlo několik jeho antologií, mj. Terč života v překladu Vladimíra Mikeše, 1988). „Město vroucích tužeb. Za velikonočními gesty a pohledy v životě světa“, tak zní vůdčí téma exercicií, které vyňal z jedné Luziho pozdní básně (Siamo qui per questo, 1997), popisující Florencii, „město na hoře“, v němž dřímají žhavé uhlíky z posvátného ohně prastarých světců, jež je třeba rozdmýchat, aby potlačily zničující hanebnost a lhostejnost tohoto světa.

Jedenapadesátiletý toskánský olivetán vystudoval filologii a filosofii na florentské univerzitě a ve svém okolí je znám jako mnohostranná pastýřská a intelektuální osobnost, schopná nabízet duchovní a kulturní program vysoké úrovně – zejména na něm mimo jiné spočívá organizace tisíciletého výročí benediktinského opatství, zasvěceného prvnímu florentskému mučedníkovi sv. Miniatovi (zemřel r.250). Oslavy se uzavřou 27. dubna za přítomnosti státního sekretáře Svatého stolce, kard. Parolina. Již z dálky viditelná románská bazilika nicméně přitahuje také nevěřící a hledající, které lákají hudební a divadelní performance, četba poezie či umělecké instalace, a nikoli náhodou si tedy vysloužila titul centra florentské postmoderní spirituality.

(jag)

28. února 2019, 13:56