Hledejte

Vatican News
Kardinál Ravasi Kardinál Ravasi 

Vyšel dokument Svatého stolce k využití bývalých kostelů

Ačkoli lze nevyužívaný kostel v některých případech oprávněně určit k jiným účelům, je nepřijatelné jeho znesvěcení, těmito slovy uvozuje kuriální kard. Gianfranco Ravasi právě publikovaný dvojjazyčný dokument Papežské rady pro kulturu o novém životě někdejších sakrálních památek. Příručka o pěti kapitolách a jedenácti závěrečných doporučeních vzešla z nedávné konference na toto téma.

Pokud chrám pozbyde své sakrální funkce, nezbavuje se své symbolické role duchovního a uměleckého místa. Bývalé kostely by se proto měly proměnit nejspíše na muzea, knihovny, archivy, kulturní či shromažďovací střediska, ale případně také na prostory pro charitativní činnost, doporučuje vatikánský dokument, přičemž je nutné naprosto vyloučit komerční a spekulativní využití. Relikvie, obsažené v oltáři, mají být umístěny do jiných oltářů či zvláštních relikviářů, jak již vyplývá z obdobného dokumentu Kongregace pro klérus z roku 2013.

Rozhodnutí o novém určení sakrálních památek by pokud možno měla sdílet jak katolická komunita, tak občanská společnost, čteme dále ve směrnicích Papežské rady pro kulturu, které neopomínají upozornit na příslušnou formaci kněžských kandidátů v tomto ohledu. Seminaristé by se měli seznámit s církevními kulturními statky, jejich historickou a uměleckou hodnotou. Nevhodné využití sakrálních památek totiž často vzniká na základě neznalosti a nedostatku kompetence, zdůraznil kard. Ravasi pro italskou agenturu SIR.

(jag)

17. prosince 2018, 14:48