Vatican News
2018.12.28 Visita del cardinale Parolin a Qaraqosh - Iraq 2018.12.28 Visita del cardinale Parolin a Qaraqosh - Iraq 

Kardinál Parolin o své návštěvě Iráku

„Dotknul jsem se víry mučednické církve,“ řekl státní sekretář Apoštolského stolce, kardinál Parolin, Vatikánskému rozhlasu den po svém návratu z Iráku, kde strávil vánoční svátky.

Řekl bych, že k vyjádření mých dojmů se dobře hodí slovo dojetí. Setkání s křesťanskými komunitami Iráku bylo velice dojemné, a zajisté v tom byla i veliká radost, kterou jsem myslím zaznamenal i u svých hostitelů. Pocítil jsem opravdovou spokojenost z toho, že jsem mohl tlumočit papežovu blízkost, jeho city, požehnání a pozornost, s nimiž stále sleduje tamější dění. Myslím, že návštěva se vydařila, protože spadala do této zvláštní vánoční doby, která je slavnostní a radostná. Byla to přirozeně příležitost sdílet utrpení minulých let a trochu také nynější nejistotu, ale zároveň naději v budoucnost. V každém případě bych návštěvu opravdu označil za čas milosti, za což jsem nezměrně Pánu vděčný.“

Jaký mají podle vás tyto křesťanské komunity význam pro ostatní křesťany?

Ve svých promluvách jsem jim především zdůrazňoval: »Jste svědectvím pro všeobecnou církev, která je vám vděčna za to, co a jak jste prožili a bere si příklad od vás, z vaší schopnosti snášet utrpení a strádání pro jméno Ježíš.« Řekl bych, že tato příkladnost je tím, co nabízejí celé církvi, která jak praví Druhý vatikánský koncil, žije »mezi pronásledováními ze strany světa a útěchami od Boha«. Mne nejvíce upoutala jejich hrdost, se kterou - v tom zdravém smyslu slova – tito bratři a sestry prožívají svoji víru. Jsou hrdí, že jsou křesťany a zůstávají jimi také uprostřed těžkostí, zkoušek a utrpení.“

Kardinálu Parolinovi položil redaktor Vatikánského rozhlasu také otázku, která se netýkala jeho návštěvy v Iráku, nýbrž nedávné promluvy papeže Františka k římské kurii, kde Svatý otec reflektoval situaci vzniklou v důsledku sexuálního zneužívání některými příslušníky duchovenského stavu, a zajímalo jej, co si slibuje od únorového setkání papeže s předsedy biskupských konferencí celého světa, které se bude tímto tématem zabývat.

Myslím, že únorové setkání bude velmi důležité a přípravy k němu probíhají velice usilovně. Doufám, že toto setkání posílí nebo lépe prodlouží pozornost vůči obětem -  protože církev se proti tomuto fenoménu důrazně vymezila už dříve - a především bude vytvářet bezpečné prostředí pro nezletilé a zranitelné osoby. Domnívám se, že se jeho účastníci soustředí právě na tento bod, to znamená na to, jak vytvářet bezpečné prostředí pro nezletilé a zranitelné. Doufám tudíž, že se půjde touto cestou, která se vzhledem k tomuto fenoménu stane běžnou pro celou církev. Potom bude možné - přirozeně podle místní situace - aplikovat určitou »politiku«, která však bude jasná pro všechny církve. A dále, že to bude přístup, který pamatuje na všechny rozmanité a vzájemně propojené aspekty tohoto fenoménu a inspiruje se vůči všem lidem evangelními měřítky.“

Říká státní sekretář Svatého stolce, kardinál Pietro Parolin.

 

(mig)

29. prosince 2018, 19:05