Hledejte

Vatican News
MARCELLO SEMERARO MARCELLO SEMERARO 

Mons. Semeraro: Římská kurie musí spojovat tradici s novostí

Reforma římské kurie nemá za cíl převrátit všechno vzhůru nohama, nýbrž spojit tradici s novostí – poznamenává sekretář Rady kardinálů, která pomáhá papeži v reformě vatikánských úřadů.

Podle arcibiskupa Marcella Semerara je nová apoštolská konstituce o římské kurii ve fázi posledních korektur. Dokument nazvaný Praedicate evangelium „vznikal v průběhu pěti let – říká arcibiskup Semeraro -  a psali jej mnozí, takže nyní je třeba jej ujednotit z hlediska stylistiky a kanonického práva.“ Sdělil, že za tím účelem papež jmenoval o. Marca Mellina druhým sekretářem rady kardinálů a zároveň členem Papežské rady pro výklad právních textů. Dokument bude předložen Svatému otci, který rozhodne o dalším postupu a eventuálních konzultacích. Byl však  již projednán v jednotlivých episkopátech, jakož i na dvoudenní kardinálské konzistoři. Sekretář Rady kardinálů dále podotýká, že nová apoštolská konstituce úzce souvisí s programovou exhortací papeže Františka Evangelii gaudium, vybízející k pastorální a misijní konverzi. Papežova koncepce vycházející a misijní církve se nutně musí projevit v pojetí úřadů římské kurie. Arcibiskup Semeraro poznamenává, že je za tím účelem je nutné spojit tradici a novost.

Tradice znamená, že reforma nespočívá v tom, že se všechno v římské kurii obrátí vzhůru nohama. Jako instituce si musí zachovat svoji totožnost, která zrála během staletí, počínaje reformou Sixta V. přes reformy Pia X., Pavla VI. a Jana Pavla II. Kurie je služebná instituce. Svůj účel plní tehdy, realizuje-li cíle i úkoly, kvůli nimž byla založena. Dnes žijeme ve světě ohromných změn, jež se týkají také církve. V uplynulých desetiletích se stále více zrychlují. Jestliže má kurie sloužit dobře, musí odpovědět na otázky a výzvy, které se rodí v církvi i ve společnosti.“

 

Říká arcibiskup Marcello Semeraro, sekretář Rady kardinálů pro reformu římské kurie.

 

(mig)

13. listopadu 2018, 19:44