Hledejte

Vatican News
Mons. Scicluna Mons. Scicluna 

Mons. Scicluna: Změnit mentální přístup k problému zneužívání v církvi

Únorové setkání o ochraně nezletilých bude mít synodální charakter, zůdrazňuje P. Hans Zollner SJ, kterého papež jmenoval koordinátorem organizačního výboru pro toto setkání. Všem jeho účastníkům budou rozeslány ankety, jejichž prostřednictví se mohou podělit o zkušenosti a obtíže, ale také navrhnout možná řešení tohoto nesmírného pohoršení, uvedl pro Vatikánský rozhlas P. Zollner.

Německý jezuita s odkazem na vatikánské dokumenty zdůraznil, že ani zneužívání nezletilých ani jeho ukrývání není tolerovatelné a stejně tak je nepřijatelné vyhrazovat jiné zacházení pro biskupy, kteří se sami zneužívání dopustili nebo je ukrývali. P. Zollner zároveň připomněl, že zločiny tohoto druhu jsou sociálním problémem, který – jak vícekrát poukázal papež – není pouze výsadou západních zemí. Potýkají se s ním všechny země a nejen církev, ale také jiné oblasti života počínaje rodinou, sportovním prostředím a školstvím. Proto je zapotřebí rozhodné a všeobecné reakce, beroucí v potaz specifika jednotlivých místních kontextů a kultur. Nás věřící staví tento problém proti tajemným silám zla a vyžaduje od nás radikální a nekompromisní boj.

Globální rozměr skandálního zneužívání nezletilých připomněl ve zvláštním prohlášení k jmenování členů komise pro únorové setkání předsedů biskupských konferencí také kardinál Sean O´Malley. Připomněl, že idea této schůzky vzešla právě z vatikánské Komise pro ochranu nezletilých, které předsedá, jako výsledek rozhovorů s oběťmi zneužívání a s biskupy, kteří přijíždějí do Říma na zvláštní školení na počátku své služby. Z obou těchto skupin vzešel požadavek vypracovat globální strategii usnadňující řešení tohoto problému. „Musíme nadále uplatňovat pravidlo nulové tolerance a pracovat pro větší transparentnost, rovněž pokud jde o zveřejnění jmen duchovních osob obviněných ze zneužívání, a zároveň posílit spolupráci s občanskými představiteli a výměrem spravedlnosti,“ uvedl předseda papežské Komise pro ochranu nezletilých.

K přípravám únorové schůzky o zneužívání se vyslovil také arcibiskup Charles Scicluna, nedávno jmenovaný jako druhý sekretář Kongregace pro nauku víry. Jak řekl v rozhovoru pro American Magazine, sexuální zneužívání nezletilých a zranitelných lidí není pouze do nebe volajícím fenoménem a zločinem, ale také vážným symptomem krize ve způsobu jakým se přistupuje k duchovní službě. Krize totiž spočívá v tom, jak se k tomuto problému stavíme, jak jednáme s pachateli, oběťmi a společenstvím věřících. O tom všem se bude v únoru diskutovat, uvedl mons. Scicluna. „Odpovědnost je součástí vedení. A vedení není pouze odpovědností před Bohem a naším svědomím, ale také před komunitou,“ vysvětlil. „Pokud problém zametáte“ – dodal – „ neřešíte ho, rozhodujete se nezabývat se jím, rozhodujete se skrývat vážné následky a bráníte požadavku spravedlnosti, což rozhodně není projevem dobrého vedení.“ Nejvyšší zmocněnec papeže Františka pro otázky zneužívání zdůraznil, že „musíme opustit panikou vedený přístup, který klade dobré jméno instituce nade vše ostatní.“ „ Tyto postupy totiž nakonec pověst instituce ničí, ba jsou přímo kontraproduktivní.“ Jak dodal s naléhavostí arcibiskup Scicluna, „musíme se zbavit veškerého pokušení zametat zločiny. Pouze pravda nás osvobodí.“ Pokud totiž „máme na těle církve nějakou nemoc, musíme se s ní vypořádat, nikoli ji skrývat, protože jinak poroste a způsobí větší škody.“

(job)

24. listopadu 2018, 15:54