Hledejte

Vatican News
Pohled na Vatikán Pohled na Vatikán 

Arcibiskup Pacelli se zasloužil o neutralitu Svatého stolce v I. světové válce

Navzdory deklarované neutralitě byl Svatý stolec v prvních měsících I. světové války vnímán jako spojenec Německa. Jestliže posléze vydobyl svoji neutralitu, byla to zásluha nového šéfa papežské diplomacie, arcibiskupa Eugenia Pacelliho, budoucího papeže Pia XII. Den před 100. výročím ukončení I. světové války na to poukazuje vatikánský historik, prof. Johan Ickx, vedoucí historického archivu II. sekce vatikánského státního sekretariátu.

Historik zodpovědný za archiv vatikánské diplomacie přiznává, že na počátku války Svatý stolec podlehl dokonalé německé propagandě. Neuvědomoval si například míru barbarství německé armády na belgickém území. Benedikt XV. byl dokonce nazýván přítelem Němců.  Arcibiskup Pacelli se však v nástrahách německé propagandy rychle zorientoval. Hovoří prof. Johan Ickx.

“Arcibiskupovi Pacellimu se podařil návrat k neturálnosti Vatikánu. Skutečnost, že o ni v prvních měsících války přišel, se mi jeví jako zcela zřejmá. Lze říci, že od září 1914 do ledna 1915 stál Vatikán převážně na straně Němců. Pacelli však podnikl řadu konkrétních kroků ve vatikánské diplomacii. Odstavil lidi, kteří byli s Německém příliš svázáni, jako chargé d´affaires v Bruselu, nunciové v Belgii a v Bavorsku. Byla to zřetelná čistka ve vatikánské diplomacii. Zároveň arcibiskup Pacelli navázal velmi silné přátelské vazby s Angličany. To vše samozřejmě staví do jiného světla pozdější působení Pia XII. a ukvapená hodnocení jeho postojů vůči nacismu. Je známo, že jeho přátelství s Angličany nevyhaslo ani v dalších letech. Stejně tak je jasné, že ten, kdo se tak dobře vyznal ve lžích německé propagandy za I. světové války, těžko mohl spadnou do téže léčky ve 30. letech. Právě naopak. On mohl nejlépe pochopit, že Německo chce svou lží znovu zaplavit celou Evropu.” – řekl Vatikánskému rozhlasu profesor Johan Ickx, vedoucí historického archivu vatikánské diplomacie.

(job)

10. listopadu 2018, 18:32