Hledejte

Vatican News
Emeritní papež Benedikt XIV. Emeritní papež Benedikt XIV. 

Benedikt XVI. se brání výtce, že se zastal misie mezi židy

Benedikt XVI. opětovně prolomil mlčení a energicky se ohradil proti kritikám, podle kterých se vyslovil pro misijní činnost mezi židy, čímž údajně zpochybnil opěrné pilíře židovsko-křesťanského dialogu.

„Toto tvrzení je prostě nesprávné“, poznamenává jedenadevadesátiletý emeritní papež v prosincovém vydání Herder Korrespondenz, německého katolického měsíčníku s ekumenickou orientací. Příspěvek, kterým chce (počínaje jeho titulem „Richtigstellung“, Oprava) uvést věci na pravou míru, podepsal jako Joseph Ratzinger-Benedikt XVI.

Nejde o misii, nýbrž o dialog, čteme v článku, neboť „judaismus a křesťanství“ zastupují „dva různé způsoby výkladu Písma“. Pro křesťany jsou přísliby, dané Izraeli, nadějí církve, a „kdo se toho drží, v žádném případě nezpochybňuje základy židovsko-křesťanského dialogu“, soudí Benedikt XVI., který reaguje na článek wuppertálského teologa Michaela Böhnkeho, otištěný v zářijovém čísle téhož měsíčníku. Böhnke mimo jiné prohlašuje, že Benedikt XVI. statí, zveřejněnou letos v červenci v časopise Communio, poukázal na problematické chápání judaismu a zamlčel utrpení, které židům způsobili křesťané.

„To je groteskní nesmysl a vůbec to nesouvisí s obsahem mého článku. Böhnkeho příspěvek proto odmítám jako vysoce nepravdivou pomluvu“, odpovídá emeritní papež.

Benedikt XVI. se ve svém stanovisku kromě mnoha jiných teologických aspektů dotýká delikátní otázky misijního působení mezi židy, tedy skutečnosti, zda smí církev židům hlásat poselství o Ježíši Kristu. „Misie u židů se nepředpokládá a není nutná“, zdůrazňuje doslova. „Hlásání všem národům a kulturám je úloha, kterou nám Kristus zanechal, a proto je misijní pověření všeobecné, až na jednu výjimku: S misií mezi židy se jednoduše nepočítalo a nebyla nezbytná, protože jako jediní mezi všemi národy znali «neznámého Boha»“. K Izraeli se tudíž neobrací misie, nýbrž dialog o tom, zda Ježíš Nazaretský je „Boží Syn, Logos“, kterého na základě příslibů očekává Izrael a nevědomky také celé lidstvo. „Obnova tohoto dialogu je příkazem dnešní hodiny“, čteme v příspěvku Josepha Ratzingera pro německý měsíčník.

(jag)

26. listopadu 2018, 12:40