Hledejte

Vatican News
Briefing k biskupské synodě, 22. října 2018 Briefing k biskupské synodě, 22. října 2018 

Vrcholí práce nad závěrečným dokumentem synody

Synodní otcové mají dnes přestávku v zasedání. Probíhá totiž práce zvláštní komise povolané k přípravě závěrečného dokumentu, jehož první verze bude zítra představena plenárnímu shromáždění. Během tohoto týdne bude text čten a konzultován a v sobotu, po zanesení pozměňujících návrhů, se o něm bude hlasovat paragraf po paragrafu. Zároveň se pracuje také nad listem adresovaným světové mládeži.

„Synoda ukazuje, jak velmi církvi na mladých záleží. Během diskuse bylo zdůrazněno mimo jiné to, že nemluvíme o budoucnosti pouze jako o církvi pro mladé, ale zdůrazňujeme naslouchání, doprovázení a spoluzodpovědnost,“ zdůrazňuje biskup Paolo Bizzeti. Apoštolský vikář Anatolie se účastnil dnešního briefingu shrnujícího dosavadní zasedání XV. řádné biskupské synody věnované mládeži.

„První úvaha zní: která ze světových organizací je v tak blízkém kontaktu s reáliemi mladých lidí, jako katolická církev? Měli jsme tu možnost pravdivě se dotknout různých problémů, potřeb a kontextů, které nás významně přiblížily k reálné situaci lidstva, s jejími dramaty, výzvami a úspěchy – kterých naneštěstí není příliš mnoho. Druhá úvaha se týká mé gerace starších lidí: jaký svět jsme vytvořili pro mladou generaci? Uvědomuji si, že jako civilizace, jako velká lidská rodině jsme trochu zklamali v budování dobrého světa pro mladé, tak aby v něm měli své místo, práci, možnosti vyjádřit názor a realizovat své talenty. Z tohoto hlediska si myslím, že jako lidská rodiny, ale také jako církev, musíme poprosit mládež o odpuštění. Vytvořili jsme totiž svět, ve kterém se žije těžko,“ řekl na pondělním briefingu apoštolský vikář Anatolie, biskup Paolo Bizzeti.

(job)

22. října 2018, 19:18