Hledejte

Vatican News
Pouť účastníků synody Pouť účastníků synody 

Synoda končí, zítra se bude hlasovat

Biskupská synoda o mladých lidech dobíhá ke konci. Zítra ráno bude představen závěrečný dokument a synodní otcové o něm budou článek po článku hlasovat. Ke schválení je zapotřebí dvoutřetinové většiny hlasů. Dnes odpoledne budou vybráni také členové stálé rady biskupské synody.

Dnes se rovněž setkají synodní otcové s mladými účastníky shromáždění v neformální atmosféře. Bude to příležitost sdílet vlastní zkušenosti a také představit kulturu své země. Dnešního setkání s novináři se účastnil mimo jiné kardinál Christoph Schönborn. Vybídl k docenění synodních prací a poznamenal, že vedení žádné jiné instituce nevěnovalo tolik času a energie, aby se zaposlouchalo do hlasu mladé generace.

(job)

26. října 2018, 15:58