Hledejte

Vatican News
2018.10.05 Congregazione Generale Sinodo dei Vescovi 2018.10.05 Congregazione Generale Sinodo dei Vescovi  (Vatican Media )

Kardinál Napier: Mladí potřebují vidět, jak zásadní je pro nás Kristus

O svých dojmech z prvních plenárních zasedání Synody o mládeži, víře a rozlišování povolání hovoří arcibiskup jiohoafrického Durbanu, kardinál Wilfried Fox Napier.

„První dojem je, že synoda je velmi dobře zorganizovaná, takže na začátkubyli její členové důkladně obeznámeni s pracovním dokumentem – poněvadž k tomu nutně nemuselo dojít dříve. Každá část dokumentu byla zvlášť vysvětlena a myslím si, že to je velmi užitečné. Potom zaznělo několik poměrně inspirativních reflexí. Rád bych zmínil také rozhodnutí papeže Františka o dodržení tří minutové chvíle k reflexi vždy po odeznění pěti diskusních příspěvků. Myslím, že je to velmi dobré, protože rychlý sled jedné promluvy za druhou skutečně nedovoluje vstřebat jejich obsah.“

Lidi z venku by zajímalo, zda biskupové budou skutečně schopni naslouchat hlasům mladých?

„Myslím, že je omyl, pokud si lidé myslí, že jako biskupové jim v našich vlastních diecézích nenasloucháme. Trávím s mladými lidmi poměrně mnoho času. Jednou z příležitostí je biřmování – a to uděluji téměř každý víkend. Pak jsou tu další instituce a situace. Pravidelně navštěvuji školy. A řekl bych, že v tomto jsem poměrně normální biskup, který žije v kontaktu se svými lidmi, a setkávám se tedy dost často s mladými. Samozřejmě nezabývám se jejich problémy vědecky, od stolu a systematicky – ale přesto není těžké pochytit, o jaké problémy jde.“

Jaká hlavní témata chtějí podle vás předložit mladí katolíci z různých částí světa?

„Myslím si, že jedním z hlavních témat je jejich přináležitost k církvi, vědomí, že jsou její součástí a že je církev přijímá, vede, pomáhá jim k poznání Ježíše Krista a ukazuje Jej na příkladu těch, kdo Ho poznali. A to je myslím klíčová role biskupů, kněží a řeholníků: ukazovat mladým lidem, jak my sami docházíme k tomu, co je podstatné, předávat jim svědectví o tom, jak zásadní místo má Kristus v našich životech.“

Možná, že u vás v Jižní Africe je pro to úrodnější půda než tady v Evropě…

„To je možná také pravda, ale na druhou stranu socialní média a všemocný tah světových médií, celosvětové ideologie, která se snaží vniknout do myšlení mladých lidí a nasměrovat je určitým způsobem, je také součástí reality, kterou si musíme uvědomovat.“

(job)

5. října 2018, 12:14