Hledejte

Vatican News
Řehonice působící v Africe, auditorky na synodě Řehonice působící v Africe, auditorky na synodě 

Keňská salesiánka: Afrika je mladý kontinent, zaslouží si větší pozornost

Afričtí biskupové se významně podílejí na zasedání synody. Díky nim se pohled na církev a mladé lidi stává méně eurocentrický a všeobecnější – poukazuje keňská salesiánka sestra Lucy Muthoni Nderi, zastupující na synodě Mezinárodní unii vyšších představených ženských řeholních řádů (UISG).

Sestra Lucy připomíná, že Afrika se nikoli bezdůvodně upomíná o větší reflexi své situace na synodním shromáždění. Je to nejmladší kontinent, průměrný věk jeho obyvatel je 28 let, zatímco například v Itálii je to 45 let. “Perspektiva Evropy nebo Severní Ameriky není jediná, je potřeba objevit a docenit také jiné kontexty, ve kterých žijí mladí lidé, a bohatý Sever má v tomto ohledu ještě mnoho před sebou,” poukazuje auditorka z Keni. Zdůrazňuje, že otevřenost k jižní části světa v pracovním dokumentu synody významně chyběla.

“V perspektivě migrace se mnoho mluví o Afričanech zaplavujících Evropu. Přitom na Černém světadílu je nejobecnějším jevem migrace mezi africkými zeměmi. Ti, kdo přicházejí na Starý kontinent jsou mizivým procentem lidí hledajících pomoc a důstojnější život,” poukazuje sestra Lucy. Připomíná zároveň, že “problémem” Afriky nejsou vyprázdňující se kostely a mládež odvracející se od Boha, ale nemožnost zajistit všem zainteresovaným přístup ke katechezi a svátostem.

Keňská salesiánka poukazuje také na nutnost většího zaangažování a docenění role žen v církvi. Jako příklad dodává, že na synodu je automaticky zváno 10 představitelů Unie vyšších představených mužských řeholí (USG), kteří mají rovněž hlasovací právo, zatímco představitelky ženských řádů a kongregací musely usilovat o své přizvání a ačkoli jsou přítomné, hlasovací právo nemají.

(job)

25. října 2018, 14:41