Hledejte

Vatican News
Brífink o průběhu synody 23. října 2018 Brífink o průběhu synody 23. října 2018 

Kardinál Tagle: Témata LGBT se v závěrečném dokumentu objeví

„Lidský pohled církve na člověka bez ohledu na jeho sexuální orientaci, byl v diskusích významně přítomný. Mám pocit, že témata světa LGBT v závěrečném dokumentu budou figurovat,“ uvedl při dnešním brífinku kardinál Luis Antonio Tagle.

Manilský arcibiskup odkázal v této souvislosti ke vstřícnosti církve vůči každému člověku. „Církev musí být vždy přijímající,“ řekl. Ke svému opatrnému odkazu na tematiku LGBT dodal, že mladí lidé naučili synodní otce mnohému. „Musíme vycházet od mladých a jejich konkrétních nadějí, a pak pokračovat ve zkoumání,“ dodal asijský kardinál.

Homosexualita a seminární formace

„Jak známo, v mnoha zemích světa je přijímání homosexuálních kandidátů kněžství velmi časté a velmi velkorysé, a jehož následky Svatý otec označil za alarmující,“ konstatoval jeden z novinářů a ptal se, zda se v rámci debat o přijetí, doprovázení a integraci homosexuálně orientovaných osob hovořilo také o problému seminářů. Kardinál Tagle k tomu odpověděl:

„Mohu mluvit pouze za skupinu, ke které patřím. O přístupu k lidem bez ohledu na jejich sexuální orientaci se hovořilo velmi mnoho. Pokud jde o semináře, v mé diskusní skupině tento problém nezazněl. Je ovšem zřejmé, že vedle trvalého postoje úcty k lidské důstojnosti a k lidské bytosti uznáváme také to, že v různých životních stavech jsou – zejména v církvi – určité požadavky, potřeby či podmínky, které musíme mít na zřeteli a které slouží náležitému vykonávání charismatu či služby. A doufáme, že zájem a uctivý postoj k člověku nebude vnímán jako cosi, co by bylo v rozporu s některými požadavky, které si určité povolání žádá,“ odpověděl kardinál Luis Antonio Tagle.

Manilský arcibiskup živě reagoval také na návrh, aby se příští synoda věnovala ženám. „V mé diskusní skupině jsme reflektovali, že moudrost přicházející ze strany žen by měla být slyšena,“ dodal kardinál Tagle a prozradil, že v synodní aule zazněly také hlasy připomínající ženské postavy v Písmu svatém, jako intepretační klíč ke zkušenostem mladých lidí.

Poslední fáze synodních prací

Tímto týdnem vstoupila synoda do závěrečné fáze. Synodní otcové obdrželi náčrt závěrečného dokumentu, na jehož přečtení dostali volné odpoledne. Text byl rovněž stručně představen v synodní aule. Zítřejší ranní a odpolední zasedání je určeno k přednesení dotazů, doplňků a pozměňovacích návrhů. Poté bude dokument předložen papeži.

(job)

23. října 2018, 17:22