Vatican News
Testování jaderných zbraní Testování jaderných zbraní 

Svatý stolec: Existence jaderných zbraní je největší mravní výzva

„Atomová válka by byla katastrofou nepředstavitelných rozměrů“, prohlásil v newyorském sídle OSN stálý pozorovatel Svatého stolec.

Arcibiskup Bernardito Auza vystoupil v Komisi pro jaderné odzbrojení, která zasedala na okraj probíhajícího generálního shromáždění OSN. „Také omezené užití jaderných zbraní“ by usmrtilo nevyčíslitelný počet lidí, způsobilo nesmírné škody životnímu prostředí a vyvolalo hladomor“ zdůraznil mons. Auza se zřejmým poukazem na novou jadernou doktrínu USA (Nuclear Posture Review). „Pouhá mechanická, elektronická či lidská chyba by mohla z mapy vymazat celá města“, poukázal dále vatikánský diplomat, „a proto je existence více než 14 tisíc nukleárních zbraní držených hrstkou zemí jednou z největších morálních výzev, před kterou stojí dnešní doba“.

„Vlastnictví jaderných zbraní a trvalá hrozba vzájemného zničení se nemohou stát základem bratrské etiky a mírového soužití národů a států“, citoval mons. Auza papeže Františka (List předsedovi Konference o humanitárním dopadu nukleárních zbraní, Vídeň, 8-9.12.2014) a zmínil také jeho předchůdce, kteří před užitím nukleárních zbraní varovali ještě před objevem jaderného štěpení. Již roku 1943 papež Pius XII. vyjádřil znepokojení nad možným „zneužitím jaderné energie k násilným cílům“ a o dvě desetiletí později, tedy krátce po karibské krizi (říjen 1962), požadoval Jan XXIII. v encyklice Pacem in terris „zákaz atomových zbraní, ukončení závodů ve zbrojení a zahájení odzbrojovacího procesu pod mezinárodní kontrolou“. Stálý pozorovatel Svatého stolce v sídle OSN konečně připomenul slovy Pastorální konstituce o církvi v dnešním světě, že „závody ve zbrojení jsou nejtěžší ranou lidstva a neúnosně poškozují chudé“ (Gaudium et spes,81).

(jag)

25. října 2018, 14:17