Hledejte

Vatican News
Stálý pozorovatel Svatého stolce v OSN Stálý pozorovatel Svatého stolce v OSN 

Svatý stolec: Definici lidských práv nelze donekonečna rozšiřovat

Ačkoli pozornost katolických sdělovacích prostředků se v těchto dnech soustředí na biskupskou synodu o mládeži, vatikánská diplomacie nepolevuje ve svých etických imperativech na mezinárodním fóru. Stálý pozorovatel Svatého stolce v newyorském sídle Spojených národů vystoupil v minulém týdnu celkem pětkrát, zatímco v tomto týdnu přednesl několik dalších příspěvků v rámci probíhajícího 73. generálního shromáždění OSN.

V pondělí 8. října se v OSN mluvilo o uplatňování žen. Arcibiskup Auza v této souvislosti upozornil na obchodování se ženami a jejich zotročování, které papež František nazval „zločinem proti lidskosti“. Ocenil hnutí, zakládaná zejména řeholnicemi, které se ujímají obětí tohoto moderního otroctví, a podtrhl nutnost soudního zásahu proti obchodníkům s bílým masem. Stálý pozorovatel Svatého stolce vyzval k utváření kultury, odmítající jakoukoli formu násilí, která by se stavěla do protikladu ke „skartační kultuře“, jež dívky a ženy pokládá za odpad zejména na začátku a konci života.

S ohledem na další projednávané téma – právní stát na národní a mezinárodní úrovni (9.10.), Svatý stolec zdůraznil, že „práce Spojených národů podporuje právní stát, spravedlnost a dobré styly vlády“ a že jádrem právního státu je „úcta k základním lidským právům a jejich naplňování“. Arcibiskup Auza poznamenal, že respektování právního státu tvoří jeden ze čtyř pilířů Charty Spojených národů, ovšem nutným předpokladem je zde „opora v účinných, jasně vymezených a inkluzívních procedurách a institucích“ a „nezávislém soudnictví“.

Při generální debatě (10.10.) mons. Auza připomenul, že podle Svatého stolce „rozvoj nelze omezovat na hospodářství, nýbrž má být všestranně lidský a posílit rozvoj každého jednotlivého člověka v jeho celistvosti“. Vatikánský diplomat si poté postěžoval, že „v loňském roce některé delegace opustily holistický přístup a soustředily se na kontroverzní témata“. Respektování základních lidských práv je nezbytné k odstranění chudoby a podpoře integrálního lidského práva, vyzdvihl stálý pozorovatel Svatého stolce: „Definici lidských práv nelze donekonečna rozšiřovat, aby se vyhovělo vkusu dané doby, protože se tak často podrývají základní lidská práva obsažená ve Všeobecné deklaraci“.

V závěru minulého týdne (12.10.) se debata v OSN zaměřila na zemědělství, rozvoj, potravinovou bezpečnost a výživu. Arcibiskup Auza s politováním konstatoval, že navzdory mezinárodnímu úsilí o vymýcení hladu do roku 2030, narostl počet chronicky podvyživených osob (kterých je 815 milionů), a to hlavně kvůli válečným konfliktům. Svatému stolci záleží na tom, aby humanitární pomoc odstranila hladomor, ovšem považuje za nutné řešit zejména příčiny hladu. Proto žádá o investice do zemědělství, zlepšení potravinového trhu a především zamezení potravinovým spekulacím.

Ve svém vystoupení na téma Práv domorodých národů (stále 12.10.) vatikánský představitel ocenil úsilí Organizace spojených národů o podporu a ochranu kulturních hodnot, majetku a lidských práv domorodých národů, kterou ukotvila Deklarace o lidských právech domorodých národů, i zapojení příslušníků těchto národů do stálého fóra v sídle OSN. Navzdory tomu přetrvávají problémy, zejména v Amazonii, která nemůže být pouze „prostorem k čerpání nerostných zdrojů“, odkud se vyhošťuje „tradiční hospodářství domorodých populací“. Arcibiskup Auza vyzval k přímému podílu domorodých národů na rozhodnutích, která se jich týkají, a představil témata panazamonské biskupské synody, kterou v daném regionu uspořádá katolická síť REPAM (Rede Eclesial Pan-Amazonica, Všeamazonská církevní síť).

Včera (18.10.) se pozorovatel Svatého stolce vyslovil k otázce jaderného odzbrojení. Jak řekl, nestačí si stanovit za ušlechtilý cíl zákaz jaderných zbraní, nýbrž je nutné ustavit veřejný globální úřad ke kontrole jaderných arsenálů. „Svatý stolec požaduje po vládách, aby podstatnou část úspor, získaných jaderným odzbrojením, věnovaly na rozvoj vlastních občanů a chudých lidí ve světě“, apeloval mons. Auza, který se ve čtvrtek rovněž vyjádřil k boji s chudobou. Svatý stolec soudí, že jistým příspěvkem k potírání chudoby může být pozornost věnovaná rodině. „Rodina je prvotním činitelem udržitelného rozvoje, a tudíž vzorem pro společenství a solidaritu mezi národy a mezinárodními institucemi“. Vatikánský zástupce varoval před ideologickou podmíněností rozvojové pomoci: „Státy a mezinárodní organizace by neměly užívat hospodářskou pomoc k vyvíjení tlaku na jiné státy či organizace a k přijetí politických opatření, která by podrývala etické a kulturní základy jejich společností. Na tomto základě nelze budovat vzájemnou důvěru, která začíná jedině tam, kde v jádru našeho zásahu stojí člověk. Spojené národy mohou být užitečné jedině tehdy, jestliže do středu své činnosti umístí reálné muže a ženy“, uzavřel arcibiskup Bernardito Auza.

(jag)

19. října 2018, 14:10