Hledejte

Vatican News
Indové při modlitbě (Orissa) Indové při modlitbě (Orissa)  (©WONG SZE FEI - stock.adobe.com)

Poselství k hinduistickému svátku světel

Papežská rada pro mezináboženský adresovala poselství vyznavačům hinduismu u příležitosti svátku Dipawali, který připadá na 7. listopadu a je nejdůležitějším svátkem tohoto náboženství.

Johana Bronková - Vatikán

Miliardami světel vystavených v domácnostech i na ulicích si hinduisté připomínají vítězství dobra nad zlem a temnotou. Poselství podepsané sekretářem zmíněného vatikánského úřadu, arcibiskupem Miquelem Angelem Guixotem, povzbuzuje ke společnému nasazení obou náboženství v pomoci nejslabším.

Dokument připomíná morální závazek pečovat o nejbezbrannější, vyloučené a zlehčované, vyplývající z naší společné víry, že všichni jsme bytostmi stvořenými Bohem. Na tomto základě jsme bratři a sestry, máme stejnou důstojnost a vzájemně za sebe zodpovídáme. Podobně tento závazek vyvstává ze zkušenosti naší slabosti, když sami hledáme pomoc u druhých, čteme v poselství.

Společný úděl zakládá morální povnnosti

Právě vědomí společného lidského údělu nás vybízí pomáhat trpícím, bránit jejich práva a vracet jim důstojnost. Jakkoli je mnoho jednotlivců i skupin, kteří se v této věci angažují, jejich úsilí se jeví jako pouhé kapky v moři skutečných potřeb. Odkazem k poselství papeže Františka z letošního Světové dne chudých dokument připomíná, že úroveň civilizace každé společnosti se měří podle toho, jak nakládá se svými nejslabšími členy.

Poselství v závěru vybízí ke společnému angažování vyznavačů různých náboženských tradic a lidí dobré vůle na zajištění radostnější a nadějnější budoucnosti pro naše bezbranné bratry a sestry – čteme ve vatikánském přání k hinduistickému svátku světel.

31. října 2018, 16:00