Hledejte

Vatican News
Biskup Jan Vokál před oltářem sv. Václava ve Svatopetrské bazilice Biskup Jan Vokál před oltářem sv. Václava ve Svatopetrské bazilice 

Svatováclavská mše a 50. výročí založení římského Velehradu

Navzdory svému postavení sv. Václav nezapomněl na to, co je podstatné – řekl v úvodu svatováclavské mše v Bazilice sv. Petra královéhradecký biskup Jan Vokál.

Johana Bronková - Vatikán

U oltáře Katedry, v apsidě baziliky, koncelebrovali kněží z Papežské koleje Nepomucenum a také ředitel poutního domu Velehrad, který právě včera oslavil 50 let existence. Rozlehlý prostor zaplnili v Římě žijící Češi i poutníci z našich zemí a liturgii slavenou v češtině doprovodil dívčí sbor z Oder.

Kard. Beran nepřistoupil na kompromisy

V homilii biskup Vokál poukázal na pokoru sv. Václava jako na ctnost, jež obzvláště vyniká u panovníka. Václav se skláněl před Bohem, modlil se a hledal dobro pro svůj lid. Není v tom však příkladem pouze pro vládce, kteří se periodicky střídají, ale pro každého člověka. Dalším rysem dobře postřehnutelným na Václavově životě, je skutečnost, že život ve shodě s Božími přikázáními přináší kříž a pronásledování. V tomto smyslu připomíná také osudy kardinála Berana, jehož pamětní deska byla bezprostředně před bohoslužbou odhalena v kryptě vatikánské baziliky, na místě, kde do letošního jara spočívaly jeho tělesné ostatky (vyzdvižené 19. dubna). Kdyby kardinál Beran přistoupil na kompromisy, nemusel by žít v exilu, dodal biskup Vokál, avšak hodnoty věčnosti měly pro tohoto pražského arcibiskupa od počátku větší hodnotu:

„Nechme se tedy inspirovat rovněž vírou a pokorou kardinála Berana, který svou činností zde v Římě dokázal, že sv. Václav byl skutečně i jeho patronem. Kéž je nadále ochráncem a patronem celého našeho národa, za nějž sloužíme tuto bohoslužbu a za nějž dnes zvláště prosíme. Nechť je patronem nejen na papíře, ale nechť se to pozná na nás samotných, na našich konkrétních skutcích, v našich životech.“

Posláním Velehradu je poskytnout duchovní zázemí

Před padesáti lety bylo z vůle kardinála Berana založeno v nově zakoupeném domě  na římské Via delle Fornaci náboženské středisko Velehrad, které sloužilo jako útočiště zprvu zejména českým exulantům a posléze poutníkům z našich zemí i ze Slovenska. V prostorách - v minulých letech důkladně a zdařile rekonstruovaných především zásluhou salesiánů, kteří dům donedávna spravovali - pozval jeho nynější ředitel P. Pavel Schwarz a sestry Společnosti sester Ježíšových, pečující o duchovní zázemí střediska, účastníky slavnostní české mše k recepci. Biskup Vokál, který je současným prezidentem Českého náboženského střediska Velehrad, připomněl pro náš rozhlas jeho počátky a poslání:

„Před padesáti lety, kdy naši zemi křižovaly tanky, a začalo se žít v nesvobodě, na tomto místě, na dnešním Velehradě, stál dům, který se stal útočištěn křesťanů, kteří se dostali na pouť do Věčného města, do Říma. Pan kardinál Josef Beran stál na samém počátku jeho zřízení. Ve stanovách a dokumentu, který ustanovil poslání Velehradu na přání sv. otce Pavla VI. a generálního vikáře pro Řím, kardinála Dell´Acqua, stojí napsáno, jaké je poslání tohoto domu – jak si to přál kardinál Beran. Posláním domu bylo spojovat křesťany, katolíky v České republice, se Svatým otcem, s centrem křesťanství, s Římem. Řím je dnes plný hotelů a dalo by se říci, že tato budova v dnešním svobodném světě postrádá významu. Tak to ale rozhodně není, protože významem Velehradu není poskytovat ubytování, ale sposkytnout poutníkům duchovní zázemí. Při tomto 50. výročí Velehradu proto všem poutníkům - a zejména našemu Velehradu - přeji, aby tomuto odkazu kardinála Berana a potažmo také odkazu sv. Václava zůstal vždy věrný. Věrnost Kristu, pokora a duchovní náplň každé poutě do Říma, do centra církve.“

29. září 2018, 12:31