Hledejte

Vatican News
Kardinál Sean Patrick O'Malley Kardinál Sean Patrick O'Malley 

Kardinál O´Malley: Reagovat na případy zneužití rychle a konkrétně

Papežská komise pro ochranu nezletilých zakončila včera své 9. řádné plenární zasedání. Podle závěrečného prohlášení se hovořilo o případech zneužívání, které „připravily děti o jejich dětství“ a zranily jejich rodiny a společenství věřících.

„Otázky, které vyvstaly v posledních měsících – čteme v prohlášení – nejen poukazují na závažnost problému zneužívání, ale představují také příležitost přitáhnout pozornost všech k nástrojům prevence s cílem, aby budoucnost byla jiná než naše minulost,“ čteme v závěrečném prohlášení vatikánské Komise pro ochranu nezletilých. Pro náš rozhlas hovoří její předseda, kardinál Sean Patrick O´Malley:

„Nedávné události v církvi obrátily pozornost nás všech k naléhavé nutnosti dát ze strany církve jasnou odpověď na případy sexuálního zneužívání nezletilých. Jedním z úkolů naší komise je snažit se vyslechnout oběti. Hlas obětí je skutečně velmi důležitý. V těchto dnech jsme se setkali s novými biskupy a-  jako již v minulosti - jsem pozval Mary Collins, aby mohli vyslechnout přímé svědectví někoho, kdo prožil ve svém životě tuto hrůzu a je tedy schopen vysvětlit následky a dozvuky zneužívání na jednotlivce, rodinu a celé společenství. Mary Collins tentokrát nemohla přijet, ale byla tak hodná, že nám poslala velmi krásné video, které jsme shlédli spolu s více než 200 novými biskupy. Stejně jako v minulých letech i tentokrát mnoho biskupů přišlo za mnou s tím, že svědectví Mary Collins pro ně bylo to nejdůležitější, co během týdenní konference slyšeli. Přinášet hlas obětí k vrcholným představitelům církve je klíčově důležité proto, aby všichni pochopili, jak důležité je pro církev podat rychlé a konrkétní odpovědi v každém případě zneužívání, ať už vyjde najevo v jakékoli chvíli. Zejména vzhledem k současné situaci je třeba říci, že pokud se církev projeví jako neschopná odpovědět z celého srdce a vzít si toto téma za svou prioritu, negativně se to odrazí na veškerých našich evangelizačních aktivitách i na charitativních a výchovných dílech. Právě toto musí být priorita, na kterou se v této chvíli musíme zaměřit.“

Naším úkolem je prevence a doškolování církevních špiček

Často jsme svědky zmatků ohledně role vaší komise. Bývá kritizována za neschopnost zavést rázné reformy. Nicméně statuta komise říkají, že jde o „poradní orgán“ Svatého stolce. Jak probíhá vaše práce?

„Někdy mě představují jako předsedu „Komise pro otázky sexuálního zneužívání“ a já vždy upřesňuji, že naše kompetence se týká ochrany nezletilých, tedy naším úkolem je prevence. My nejsme orgánem, který by se zabýval případy, k nimž již došlo, nebo jednotlivými situacemi zneužívání. Snažíme se změnit budoucnost, aby se tyto smutné příběhy neopakovaly, a vykonáváme tento úkol skrze výběr doporučení, která předkládáme Svatému otci. Naším úkolem je také šířit směrnice, které berou v potaz péči a prevenci. Kromě toho realizujeme vzdělávací a formační programy pro církevní špičky tak, aby si naši biskupové, kněží a řeholníci byli vědomi závažnosti této otázky a měli nástroje k tomu, aby mohli klást ochranu nezlitých a  pastorační péči o oběti za svou prioritu. Tento cíl sledujeme v našich aktivitách. Odpovědnost v individuálních případech zneužití nebo opomenutí ze strany autorit jsou v kompetenci jiných úřadů Svatého stolce. Naše komise nemůže být považována za zodpovědnou za jejich činnost. Máme své vlastní kompetence, které jsou myslím velmi důležité. Naším úkolem je tedy prevence a úsilí o to, aby církev byla bezpečnějším místem pro děti a zranitelné dospělé."

Říká předseda vatikánské Komise pro ochranu nezletilých, kardinál Sean Patrick O´Malley.

(job)

10. září 2018, 17:05