Hledejte

Vatican News
Alfonsa Maria Eppingerová Alfonsa Maria Eppingerová 

Blahořečena extatička z Niederbronnu

Prefekt Kongregace pro svatořečení, kard. Giovanni Angelo Becciu, dnes odpoledne ve štrasburské katedrály Panny Marie slavil beatifikační liturgii Matky Alfonsy Marie Eppingerové, zakladatelky kongregace Sester Nejsvětějšího Spasitele, z níž se později oddělila další dvě řeholní společenství.

Nová blahoslavená, občanským jménem Elisabeth, se narodila 9. září 1814 jako první z jedenácti dětí v alsaském Bad Niederbronnu a vyrůstala ve skromných poměrech. Už jako dítě bývala často nemocná a učila se nést své utrpení rozjímáním nad tajemstvím kříže a božského milosrdenství. Ve 14 letech přijala první svaté přijímání a od faráře Johanna Davida Reicharda obdržela povolení k častějšímu přistupování k eucharistii. V roce 1846 měla Elisabeth během dlouhé a bolestivé nemoci první vidění Ježíše Krista, který s ní rozmlouval a utěšoval ji v hluboké extázi. Tyto mystické jevy jí vysloužily posměšnou přezdívku „extatička z Niederbronnu“ a když se k viděním přidružil ještě dar proroctví a politických vizí, rozlétla se zpráva o těchto divech až za francouzské hranice. Ježíš při extázích ukazoval Elisabeth její hříchy, žádal ji o modlitbu za spásu duší, umožňoval ji účast na utrpení papeže a církve, naléhal na její úsilí o posvěcení kněží. Nenavštěvoval ji ovšem sám – přicházel také ďábel, a to zhruba ve stejné době, když víceméně totéž prožíval arský farář, budoucí světec Jan Maria Vianney.

Místní farář o událostech pravidelně informoval štrasburského biskupa, Andrého Raessa, který po stížnostech ze strany místní správy (starosta Albert de Dietrich považoval Elisabethiny extáze za „rušení veřejného pořádku) ženu osobně navštívil, aby v ní shledal „silnou duši s mimořádnými ctnostmi“. Navzdory tomu jí kvůli veřejnému rozruchu nedoporučil vstup do již ustavených řeholních společenství, avšak uznal novou kongregaci Sester Nejsvětějšího Spasitele (22.1.1849), zaměřenou na péči o nemocné. Elisabeth ji svěřila pod ochranu sv. Alfonse Marii de´Liguoriho a z úcty k němu rovněž přijala své řeholní jméno. Společenství pak vedla po 18 let až do své smrti 31.7.1867 v Niederbronnu. Dnes čítá německá a rakouská provincie Sester Nejsvětějšího Spasitele 525 řeholnic v 39 domech. K Matce Marii Alfonse se jako k zakladatelce vztahují další dvě ženské kongregace – Sestry Vykupitele v německém Würzburku a Sestry božského Vykupitele, které působí v Maďarsku a na Slovensku.

(jag)

9. září 2018, 14:23