Vatican News
Dott. Paulo Ruffini, Prefect Vatican Media Dott. Paulo Ruffini, Prefect Vatican Media 

Nový prefekt ujišťuje o dalším vysílání Rádia Vatikán do Afriky

Nedávno jmenovaný prefekt Úřadu pro komunikaci, Paolo Ruffini, napsal Regionální biskupské konferenci frankofonní východní Afriky (AMECEA), zasedající v etiopském hlavním městě, dopis, ve kterém ujišťuje „nejenom o pokračování, ale posílení vzájemné spolupráce“.

Věnuje v něm pozornost hlavně „Vatikánskému rozhlasu, jehož vysílání je přenášeno diecézními rozhlasovými stanicemi, do jejichž vybudování církev v tomto afrického regionu nemálo investovala,“ což prefekt vatikánského úřadu pro sdělovací prostředky označil za „prorocký čin“. Paolo Ruffini ujišťuje africké biskupy, že „Radio Vatikán, které vysílá na digitálních platformách, zachová také krátkovlné vysílání v obvyklých pásmech do těch zemí, které toho budou mít zapotřebí,“ neboť „reforma vatikánských médií nechce tyto země, jejichž značný počet se nachází v Africe, ani opomínet, ani opustit.“ Již papež František – píše Paolo Ruffini – „vyjádřil kategoricky svoje přání věnovat péči zemím s malým přístupem k digitálním technologiím.“ Nový prefekt se poprvé z titulu svojí funkce vyjádřil k problematice svého úřadu, a to nikoli náhodou ve vztahu k biskupům Afriky, kteří byli již delší dobu znepokojeni některými reformními kroky předchozího vedení (mons. Dario Viganò), týkajícími se programů Vatikánského rozhlasu pro Afriku, jako bylo např.  jednostranné  zrušení krátkovlného vysílání v arabském jazyce. Prefekt Ruffini závěrem svého listu ujišťuje kardinály a biskupy devíti zemí frankofonní východní Afriky (Eritrea, Etiopie, Keňa, Malawi, Súdán, Jižní Súdán, Tanzánie, Uganda a Zambie), že se mohou spolehnout na těsnou spolupráci s jeho úřadem, jehož „dveře jsou pro ně otevřeny, kdykoli budou v Římě“.

 

(mig)

16. července 2018, 17:05