Hledejte

Vatican News
Ilustrační foto Ilustrační foto 

Svatý stolec: Rodiče mají přednostní právo na výchovu dítěte

„Rodiče by měli mít možnost volit takové školy, které zrcadlí jejich hodnoty“. Tento požadavek Svatého stolce formuloval arcibiskup Ivan Jurkovič na ženevském 38. zasedání Rady pro lidská práva OSN (18.6.-6.7.), které se mimo jiné zabývá právem na vzdělání.

Stálý pozorovatel Svatého stolce v ženevských institucích Spojených národů zároveň připomenul, že katolická církev toto právo naplňuje nabídkou více než dvou set tisíc škol a tisícovky univerzit.

V globalizovaném světě je zapotřebí, aby se „vzdělání zakládalo na gramatice dialogu, vedoucí k setkávání a docenění kulturní a náboženské různosti“, vysvětlil mons. Jurkovič. Tohoto ambiciózního cíle však nelze dosáhnout „ideologickou kolonizací, která tlumočí mylné názory o přirozenosti člověka a společnosti, jež protiřečí moudrosti národů i náboženství“, dodal.

Rodičům náleží přednostní a nescizitelné právo na výchovu dětí, zdůraznil vatikánský diplomat. Uznání tohoto principu znamená pro rodiny možnost volit si takové školy, které lépe zrcadlí základní hodnoty, vyznávané rodinou. Tato svoboda je skutečně klíčová a umožňuje, aby vzdělání naplňovalo  hlubší roli ve všestranném pokroku dané společnosti.

Delegace Svatého stolce dále vyzdvihla, že každý člověk má nezadatelné právo na vzdělání. Cílem vzdělání je totiž utvářet člověka tak, aby sledoval svůj poslední cíl a měl na mysli obecné dobro společnosti, jíž je součástí. Agenda 2030 po vládách požaduje uvolnění finančních zdrojů na příležitosti trvalého vzdělávání všech osob, poznamenal mons. Jurkovič, avšak mezinárodní společenství by mělo podporovat úsilí všech zemí, které usilují o vzdělání pro své národy. Katolická církev v tomto smyslu přispívá vlastní sítí dvou set tisíc škol a tisícovky univerzit, aby tak „občanům zítřka poskytla účast na kulturním dědictví jejich společnosti a přípravu na dialog s muži a ženami, žijícími ve stále propojenějším světě“, uzavřel stálý pozorovatel Svatého stolce v ženevském sídle OSN.

(jag)

20. června 2018, 13:55