Hledejte

Vatican News
Socha sv. Petra před Vatikánskou bazilikou Socha sv. Petra před Vatikánskou bazilikou 

Před padesáti lety Pavel VI. potvrdil pravost relikvií sv. Petra

Johana Bronková - Vatikán

Před padesáti lety, 26. června 1968, papež Pavel VI. přednesl při generální audienci katechezi věnovanou apoštolu Petrovi a otázce jeho relikvií, nalezených v podzemí baziliky sv. Petra. Končil tehdy právě „Rok víry“, připomínající 19 století od mučednické smrti apoštolů Petra a Pavla. Papež Montini se tehdy jasně vyslovil o autentičnosti relikvií, vyzdvižených z niky v tzv. Gaiově trofeu, nad níž císař Konstantin založil baziliku sv. Petra. Prohlásil, že výsledky nového bádání podle úsudku kompetentních badatelů, lze považovat za pozitivní a podpořil tak svou autoritou hypotézu o nálezu pravých Petrových relikvií.

„[Nebude tak vyčerpáno zkoumání, ověřování, diskuse a polemiky – pokračoval papež Pavel VI. - Avšak připadá nám žádoucí, abychom vzhledem k současnému stavu archeologických a vědeckých závěrů, podali z naší strany vám a celé církvi tuto šťastou zprávu, a tak uctili posvátné relikvie, jejichž autentičnost nyní podpořil seriózní průzkum, relikvie, které byly kdysi živou součástí Kristova těla, chrámem Ducha svatého a jsou určeny k slavnému vzkříšení. V tomto případě pak musíme plesat ještě více, protože máme důvod domnívat se, že byly objeveny sice nemnohé avšak svatosvaté tělesné ostatky Knížete apoštolů, Šimona, syna Jonášova, Rybáře, kterého Kristus nazval Petr, ostatky toho, který byl Pánem zvolen za základ své Církve a jemuž Pán svěřil svrchované klíče svého království, s posláním pást a sjednocovat jeho stádce, vykoupené lidstvo, až do chvíle svého slavného návratu. ]“

Řekl papež Pavel VI. při generální audienci 26. června 1968.

26. června 2018, 14:42