Hledejte

Vatican News
Papa Pio XII Papa Pio XII  (Vatican Media)

V roce 1952 jednal SSSR se Svatým stolcem o navázání diplomatických vztahů

Papežský výbor pro historické vědy pořádá v těchto dnech (22.-23.5.) sympozium věnované dosud nezveřejněné etapě vzájemných vztahů mezi Svazem sovětských socialistických republik a Svatým stolcem z let 1952-1953.

Stalin tehdy požádal papeže Pia XII. o navázání diplomatických vztahů. Zahájená bilaterální jednání však přerušila smrt sovětského diktátora. Dokumentuje to nyní objevený 40 stránkový zápis uskutečněných rozhovorů, na kterých byla sovětská strana zastupována italským komunistickým politikem a religionistou Ambrogiem Doninim. Svatý stolec zastupoval italský jezuita Giacomo Martegani, tehdejší ředitel časopisu Civilta Cattolica, který se za tím účelem setkával dvakrát za měsíc s papežem. Zmíněný dokument objevil a představil prof. Matteo Luigi Napolitano, který pro internetový portál Vatican Insider řekl, že zmíněný „dokument je významný proto, že dosvědčuje otevřenost vatikánské strany k dialogu s Moskvou ještě dávno před tzv. Ostpolitik.“ Svatý stolec – říká dále italský historik - byl ochoten přijmout nabídku navázání diplomatických vztahů a otevření velvyslanectví, ale její přesné dojednání bylo po přibližně ročních rozhovorech přerušeno Stalinovou smrtí 5. března 1953, po níž sovětská strana kontakty přerušila. Je známa Stalinova provokativní otázka: „Kolik má papež divizí?“. Pius XII. reagoval na zprávu o Stalinově smrti slovy: „Nyní může vidět, kolik máme nahoře divizí!“. Dvoudenní sympozium Papežského výboru pro historické vědy tedy přináší další poněkud překvapivý pohled na diplomatickou aktivitu papeže Pia XII., tentokrát v dobách tzv. studené války mezi Východem a Západem.

22. května 2018, 15:20