Hledejte

Vatican News
Katalog etnografické sbírky Katalog etnografické sbírky 

Papežské sbírky, fašisté a australští Aboridžinci

Papežské sbírky Vatikánských muzeí se z podnětu Pia XI. již několik desetiletí obohacují rovněž o mimoevropské etnografické artefakty. Dokládá to stálá výstava nazvaná Anima mundi a již třetí svazek etnografické řady, který byl prezentován v tomto týdnu.

Tentokrát se věnuje kultuře původních obyvatel Austrálie a vychází za spolupráce Vatikánských muzeí s nakladatelstvím Aboriginal Studies Press. To je tiskovým orgánem Australského institutu pro studia Aboridžinců a ostrovů Torresova průlivu, jehož ředitel, Craig Ritchie, pro naše mikrofony uvedl:

„Australský katalog, který je společným dílem našich dvou institucí, uceleně představuje aboridžinskou kolekci etnografické sbírky a poskytuje tak příležitost k pohledu na tuto prastarou kulturu původních obyvatel Austrálie. Mnoho lidí už vatikánskou expozici navštívilo, ale díky katatologu bude přístupná mnohem širšímu okruhu zájemců.“

Australský etnograf zároveň upozornil na důležitost muzeálních institucí při objevování a uchovávání bohatství různých kultur. Počátek vatikánských etnografických sbírek přitom označil za „nádhernou historii“ – vše totiž začalo darem australských domorodců papeži Piu XI.:

„Tento papež meziválečné doby požádal o výstavní exponáty z různých civilizací celého světa, a to prostřednictvím misionářů, kteří na daných místech působili. Zaslání předmětů do Říma pak nabylo velké důležitosti za sílícího fašismu a jeho představy, že pouze Evropa je civilizovaná. Znamenalo to říci: Moment, tak to není, civilizace byly a jsou po celém světě. Například v Austrálii žili po 65 tisíc let, což není krátká doba, Aboridžinci a na ostrovech Torresova průlivu Melanésané, kteří vybudovali myšlenkově a hodnotově sofistikované kultury. Je důležité nacházet cesty, jak toto všechno sdílet – v minulosti i dnes.“

Pius XI. byl jako někdejší prefekt milánské Ambroziánské knihovny a zakladatel Vatikánského rozhlasu vysoce kultivovaný a kulturně orientovaný papež. Rozhodl, že civilizační artefakty budou vystaveny nedaleko Michelangelových a Raffaelových mistrovských děl.

„Navenek se tak komunikovaly univerzální hodnoty a podle mého názoru se protestovalo proti nástupu fašismu ve dvacátých letech. Byl to skutečně silný signál, kterého by se ani dnešní svět neměl vzdávat.“

domnívá se Craig Ritchie. Ředitel australské etnografické instituce vysvětluje, že papežské sbírky nyní zahrnují tři stovky artefaktů původní obyvatel kontinentu, které pocházejí z různých částí Austrálie.

„Když se roku 1788 Britové vylodili na tomto světadílu, žilo zde více než tři sta domorodých národů. Hovoříme o jedné z nejstarších dosud žijících kultur na zemi.“

A tato prastará kultura může dnešnímu člověku jistě mnoho nabídnout, uzavírá ředitel Australského institutu pro studia Aboridžinců a ostrovů Torresova průlivu:

„A sice poselství, že všichni sdílíme tuto planetu a že všechny kultury mají své hodnoty. Opakovaně se v tom utvrzuji, když mluvím s návštěvníky našeho institutu. Odcházejí domů s jinou tváří...Když se lidé setkávají, mohou se zbavovat předsudků a falešných mýtů – a něco takového se děje také, když se Vatikánská muzea vydávají hledat kultury jiných národů. Učí se tím také hodně sama o sobě...A upřímně řečeno, k něčemu takovému si nedokážu představit vhodnější místo než Vatikán...“

(jag)

31. května 2018, 12:35