Hledejte

Vatican News
Kardinál Robert Sarah, prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti Kardinál Robert Sarah, prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti 

Kardinál Sarah k mladým v Chartres: Buďte světci, kteří obrátí Evropu

Kardinál Sarah vyzval poutníky do katedrály v Chartres k evangelizaci západních zemí. Odvrácení se od Boha je pohroužilo do nihilismu a zmatku.

Johana Bronková - Vatikán

Země západního světna nepoznají pokoj a radost, dokud se nevrátí k Bohu – řekl včera v Chartres kardinál Robert Sarah na zakončení tradiční pěší pouti do této francouzské katedrály. Účastnilo se jí 15 tisíc převážně mladých lidí. Právě k nim se obrátil prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti. Připomněl, že Evropu v minulosti obrátili světci a mučedníci. A potřebuje je také dnes, dodal s apelem na mladé: To vy má te být svatými a mučedníky, kteří zevangelizují  Evropu. Vaše domovy žízní po Kristu. Západní svět se totiž odvrátil od Boha a je pohoužen do temnoty, dodal vatikánský kardinál.

Společnost bez Boha se může stát kolébkou etického a mravního terorismu

„Svět bez Boha je světem temnoty, lži a egoismu, řekl kardinál Sarah. Bez Božího světla se západní společnost stala jakousi bludnou lodí uprostřed temnot (…) Je odkázána na temnoty strachu, smutku a izolace. (…) Dovoluje, aby se v ní šířily ty nejšílenější ideologie. Západní společnost bez Boha se může stát kolébkou etického a mravního terorismu, který je ještě mocnější a ničivější než terorismus islamistů. Mějme na paměti, že Ježíš řekl, abychom se nebáli těch, kteří mohou usrmrtit tělo, ale nemohou zabít duši. Máme se bát spíše těch, kdo mohou svrhnout do propasti jak duši, tak i tělo. Drazí přátelé, odpusťte mi tato slova. Potřebujeme však jasné slovo a realismus.“

Kardinál Sarah dodal, že užívá těchto slovo proto, že ve svém kněžském a pastýřském srdci pociťuje soucit pro tolik bloudících, zmatených, smutných, nespokojených a osamocených duší.

„Kdo je povede na cestu světla, kdo jim ukáže cestu pravdy, jedinou skutečnou cestu osvobození, tedy cestu Kříže? Vydáme je na pospas omylu, nihilismu, zmatku nebo agresivnímu islamismu? (…) Musíme hlásat světu, že naše naděje má jméno, naší nadějí je Ježíš Kristus, jediný Spasitel světa a lidstva“.

Zachovat Kristovo kněžství

Kardinál Sarah se jako prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti obrátil zvláštním způsobem také ke kněžím. Prosil je, aby sloužili  eucharistii s hlubokou úctou, soustředěním a vědomím svatosti. Připomněl, že jejich celibát je znamením sjednocení s ukřižovaným Kristem. Varoval také před návrhy na rozvolnění disciplíny celibátu. Podle kardinála Saraha by to mělo vážné důsledky v podobě přerušení apoštolské tradice: „Vytvoříme si kněžství podle naší lidské míry, avšak nebudeme předávat kněžství Kristovo, které je kněžstvím v poslušnosti, chudobě a čistotě,“ řekl kardinál Sarah.

22. května 2018, 14:57