Vatican News
Nová emise Vatikánského filatelistického úřadu Nová emise Vatikánského filatelistického úřadu 

Sv. Jan Nepomucký a sv. Cyril a Metoděj na nových vatikánských známkách

Vatikánský filatelistický úřad vydal známky se sv. Janem Nepomuckým a sv. Petrem jako patrony mostů. Další emise připomíná 1150. výročí schválení slovanské liturgie papežem Hadriánem II. a přináší vyobrazení bratří ze Soluně.

Johana Bronková - Vatikán

Svatý Jan Nepomucký na pozadí Hradčan a Karlova mostu se objevil na jedné ze dvou známek vydané dnes vatikánským filatelistickým úřadem v rámci série Evropa 2018 s tématem “Mosty”.  Jejich autorem je italský umělec Stefano Morri. Český patron se v této nové emisi stal protějškem sv. Petra, který je - jakožto “pontifex” - patronem stavitelů mostů. Vyobrazení knížete apoštolů doplňuje pohled na Andělský most v Římě.

1150. výročí schválení slovanské liturgie

K dějinám našich zemí se váže také další nová vatikánská známka. U příležitosti 1150. výročí uznání staroslověnštiny za čtvrtý liturgický jazyk vedle hebrejštiny, řečtiny a latiny byla vydána známka se sv. Cyrilem a Metodějem, kteří přicházejí do Říma a předávají papeži Hadriánu II. relikvie sv. Klimenta a překlady evangelií do staroslověnštiny. Vyobrazení se inspirovalo mozaikami z Baziliky S. Maria Maggiore a kodexem z 10. století (kodex Zographensis) obsahujícím jeden z přepisů překladu evangelií do staroslověnštiny.

Emise známek s poklady Vatikánských muzeí

Další emise je věnována Evropskému roku kulturního dědictví. Na čtyřech známkách jsou zobrazeny významné sochy z různých období uchovávané ve Vatikánských muzeích: pozdně helénistický Apolón Belvederský, římská socha císaře Augusta, alegorie Caritas od Gian Lorenza Berniniho a Triumf Perseův od Antonia Canovy. A konečně 25. výročí nadace Centesimus Annus Pro Pontifice připomíná známka s detailem obrazu Adorace Tří králů od Domenica Ghirlandaia.

3. května 2018, 15:01