Cerca

Vatican News
Mons. Luis Francisco LADARIA FERRER Mons. Luis Francisco LADARIA FERRER - předseda Mezinárodní teologické komise 

Dokument Mezinárodní teologické komise o synodalitě

Mezinárodní teologická komise, jež je poradním teologickým grémiem Kongregace pro nauku víry, vydala v těchto dnech (3.5.) nový dokument nazvaný „Synodalita v životě a poslání církve“.

„Synodálně si počínající církev je neodmyslitelným předpokladem nového misijního rozmachu, který zahrnuje celý Boží lid,“ konstatuje Mezinárodní teologická komise v obsáhlém textu, kterým „nabízí různé podněty teologického prohloubení významu tohoto nasazení spolu s pastoračními směrnicemi, které z toho plynou pro misijní poslání církve.

Termín „synoda je v tradici církve starobylým a úctyhodným pojmem“, jenž je „zárukou a ztělesněním kreativní věrnosti církve jejímu apoštolskému původu a katolickému povolání“ – stojí v dokumentu. A „třebaže se tento termín a pojem výslovně nevyskytuje v učení Druhého vatikánského koncilu, lze říci, že synodalita je jádrem obnovy, kterou koncil prosazuje.“ Mezinárodní teologická komise zdůrazňuje, že k uskutečnění synodality je zapotřebí pastorální konverze, která se zbaví některých ještě se vyskytujících překonaných paradigmat jako je přílišná koncentrace odpovědnosti za misijní poslání na služebné kněžství, nedocenění zasvěceného života a charismat a nepostačující zhodnocení specifického přínosu a rozsahu kompetence věřících laiků, zvláště žen.

Dokument je dostupný zatím pouze italsky ZDE

(mig)

5. května 2018, 19:19