Vatican News
Manuskript z Vatikánské knihovny Manuskript z Vatikánské knihovny  (© Biblioteca Apostolica Vaticana)

Budoucnost minulosti – digitalizace vatikánských rukopisů

Více než 80 tisíc jedinečných a vzácných exemplářů zachycených na 35 milionech digitálních zobrazení – tato úctyhodná čísla vystihují velkolepý projekt digitalizace celé sbírky rukopisů Apoštolské knihovny.

Před šesti lety (2012) jej zahájily Bodleian Libraries Oxfordské univerzity spolu s Vatikánskou knihovnou s cílem zpřístupnit příslušné sbírky rukopisů a starých tisků. V současné době je on-line zdarma přístupných půldruhého milionu stránek z obou kolekcí. Završení náročného projektu připomene středeční římská konference nazvaná “Digitalizace a knihovny – budoucnost minulosti” ("Digitization and libraries: the future of the past", Institutum Patristicum Augustinianum).

“Jde o digitální bohatství, které je nutné uchovat a publikovat na webu. Bylo by nemožné s ním nakládat bez nosné technologické podpory, která zajišťuje kvalitu a trvanlivost virtuálních rukopisů v čase. Samozřejmě bychom jen obtížně dostáli této výzvě bez finančních příspěvků různého původu, které naši iniciativu umožnily dokončit”, vysvětluje ve dnešním vydání listu Avvenire (29.5.2018) mons. Cesare Pasini, prefekt Apoštolské knihovny.

Rozsáhlou digitalizaci Vatikánské a Oxfordské knihovny financovala darem dvou milionů liber nadace Polonsky. Její zakladatel, dr. Leonard Polonsky, který se již léta angažuje v procesu demokratizace informací, potvrdil, že “otevření tohoto univerzálního bohatství skrze digitální přístup je zásadním krokem vpřed v globálním sdílení intelektuálních zdrojů” (tamtéž). “Podpořil jsem tento rozsáhlý projekt, aby badatelé a publikum po celém světě mohli procházet digitalizované dokumenty jak na stránkách naší nadace, tak prostřednictvím vyhledávací platformy obou knihoven”, uzavřel Polonsky.

(jag)

29. května 2018, 13:08