Cerca

Vatican News
Eucharistický chléb Eucharistický chléb 

Němečtí biskupové přijedou do Vatikánu na poradu o případném interkomuniu

Podle dnešního prohlášení tiskového střediska Svatého stolce se ve středu 3. května setká skupina německých biskupů s představiteli římských kuriálních úřadů, aby diskutovali o případném možném přístupu k eucharistii ze strany nekatolických manželů, žijících ve smíšených, katolicko-evangelických manželstvích.

Jana Gruberová - Vatikán

Biskupská německá konference jej navrhla na svém únorovém plenárním zasedání a většinou hlasů schválila dosud nepublikovanou pastorační příručku, kde se podrobně popisují podmínky těchto případů interkomunia. Několik německých biskupů se poté obrátilo na Kongregaci pro nauku víru a Papežskou radu pro jednotu křesťanů se žádostí, aby posoudily toto vnitrocírkevní usnesení a zvážily, zda nepřísluší vyšším církevním instancím.

Dva ze sedmi signatářů březnového listu, kolínský arcibiskup, kard. Rainer Maria Woelki, a řezenský biskup Rudolf Vodelholzer, nyní přijedou také do Vatikánu v rámci delegace, kterou povede kard. Reinhard Marx, předseda Německé biskupské konference. Dalšími členy delegace jsou münsterský biskup Felix Genn, špýrský biskup Karl-Heinz Wiesemann, který je předsedou Komise pro nauku víry Německé biskupské konference, a magdeburský biskup Gerhard Feige, předseda ekumenické komise německého episkopátu. Poslední dva jmenovaní – biskupové Wiesemann a Feige – byli pověřeni vypracováním zmíněné pastorační rukověti, která pojednává o jednotlivých odůvodněných případech interkomunia ve smíšených manželstvích. Rozhovoru, jehož výsledek se s napětím očekává, se za německou stranu dále zúčastní sekretář biskupské konference, jezuita o. Hans Langendörfer.

Vatikánské kuriální úřady při jednáních zastoupí prefekt Kongregace pro nauku víry, mons. Luis Francisco Ladaria Ferrer, SI, a představený doktrinálního oddělení téže kongregace, o. Hermann Geissler, FSO. Za Papežskou radu pro podporu jednoty křesťanů bude s německými biskupy diskutovat její předseda kard. Kurt Koch. Dále se očekává pracovní jednání na Papežské radě pro výklad legislativních textů, kde je bude řídit její podsekretář, mons. Markus Graulich, SDB.

Papež František v apoštolské exhortaci Amoris laetitia hovoří o “zvláštní pozornosti, kterou vyžadují problémy spojené se smíšenými manželstvími” (247). “Co se týká společné účasti na Eucharistii”, čteme dále v textu, “může být pouze výjimečná, ačkoli manželé žijící ve smíšeném manželství sdílejí svátost křtu a manželství. Pokaždé je přitom třeba dodržet normy uvedené v Direktáři k provádění ekumenických principů a norem”, který vypracovala Papežská rada pro jednotu křesťanů, stojí v papežském dokumentu o rodině.

 

30. dubna 2018, 13:55