Hledejte

12. června je den boje proti dětské práci 12. června je den boje proti dětské práci 

Den proti dětské práci: Každé desáté dítě je vykořisťováno

Je jich 160 milionů, zejména ve věku od pěti do jedenácti let. Covid-19 tuto pohromu ještě zhoršuje a způsobuje další chudobu. Unicef: máme moc věci změnit.

Michele Raviart – Vatican News

Poprvé od roku 2000 se zvýšil počet dětí ve věku od pěti do jedenácti let zapojených do dětské práce. Na celém světě je to nyní přibližně každé desáté dítě a polovina z nich vykonává rizikovou práci. V roce 2020 jich bylo o téměř 17 milionů více než o čtyři roky dříve, celkem jich tedy podle Mezinárodní organizace práce bylo 160 milionů. Tuto skutečnost odsoudil Unicef v komuniké ke Světovému dni proti vykořisťování dětské práce, který se celosvětově slaví dnes, 12. června.

Situace zhoršená pandemií

Rozhodující roli při dosažení těchto čísel sehrály socioekonomické důsledky pandemie Covidu-19, která uvrhla do chudoby dalších sto milionů dětí, nejvíce postiženou skupinu obyvatelstva. "Současná situace v oblasti dětské práce je znepokojující," uvedla generální ředitelka Unicefu Cahterine Russellová. Důsledky jsou zničující, "s následky, které mohou trvat celý život". "Dětská práce porušuje právo každého dítěte být dítětem a vyrůstat bez vykořisťování, zneužívání a násilí," uvedla. "Ohrožuje také vzdělání dětí a omezuje jejich budoucí příležitosti, čímž posiluje spirálu chudoby."

Špatný přístup k dotačním programům

Přestože bylo na celém světě přiděleno a rozšířeno přibližně tři tisíce podpůrných projektů, pouze každé čtvrté dítě má přístup k dávkám pro děti a rodiny. Unicef požaduje "integrovaný přístup". "Například," říká Russellová, "když rodiny dostávají peněžní dotace, mohou také dostat informace o tom, jak je důležité udržet děti ve škole a zabránit jim v práci a umožnit pracujícím dětem vrátit se do školy."

Unicef: Máme moc věci změnit

"Potřebujeme," píše se dále v prohlášení, "vybudovat silnou pracovní sílu v oblasti ochrany dětí, která bude schopna poskytovat přímou podporu dětem a rodinám." Je proto nutné "mobilizovat a upřednostnit vnitrostátní zdroje na sociální ochranu a zvýšit rozvojovou pomoc v boji proti dětské práci ve všech jejích formách". Dětskou práci bychom nikdy neměli považovat za nevyhnutelnou. Máme moc to změnit a nejlepší způsob, jak si připomenout Světový den boje proti dětské práci, je tuto moc využít."

Papežova slova

Papež František napsal 17. května v poselství adresovaném konferenci Mezinárodní organizace práce v Durbanu, v němž zdůraznil, že pracovní vykořisťování často vede k nejhorším formám zneužívání a připravuje děti o "radost z mládí a důstojnost, kterou jim dal Bůh". Papež 19. listopadu také připomněl, že je nutné, aby se instituce zavázaly k zastavení této pohromy, a upozornil na to, že vykořisťování dětí ve výrobních procesech globalizované ekonomiky slouží ziskům a prospěchu jiných. "Je to popření práva dětí na zdraví, vzdělání a harmonický růst", které "zahrnuje také možnost hrát si a snít. To je tragické. Dítě, které nemůže snít, které si nemůže hrát, nemůže růst".

 

(vac)

12. června 2022, 12:10