Hledejte

Prezident USA, Joe Biden Prezident USA, Joe Biden 

Biden: Jen bratrství buduje lepší svět

Americký prezident ve zvláštním listě zdraví účastníky oslav dnešního Mezinárodního dne lidského bratrství: k podpoře tolerance, začlenění a porozumění je zapotřebí globální spolupráce a otevřeného dialogu, protože dnešní výzvy nelze řešit osamoceně, píše.

Gabriella Ceraso – Vatican News

Je zapotřebí „globální spolupráce“ mezi lidmi různého původu, kultur a přesvědčení, aby bylo možné čelit velkým výzvám dneška: hospodářské krizi, pandemii Covidu-19 a nárůstu násilí ve světě. Osamocená řešení na národní či skupinové úrovni neexistují. To je ústřední myšlenka dopisu amerického prezidenta Joea Bidena adresovaného všem, kdo dnes slaví druhý Mezinárodní den lidského bratrství, který vyhlásila Organizace spojených národů pod heslem „Pod stejným nebem“ a jehož jádrem jsou oslavy v Dubaji.

Otevřený dialog podporující toleranci

Americký prezident se zamýšlí nad tím, že po staletí byla příčinou konfliktů, násilí, pronásledování a zneužívání omezená mentalita založená na útlaku, podle níž „aby jeden člověk uspěl, musí druhý selhat; když jde jeden dopředu, musí druhý zaostávat“. Biden zdůrazňuje, že dnešní svět naopak vyzývá k tomu, abychom „spolu hovořili v otevřeném dialogu a podporovali toleranci, začlenění a porozumění“. Velké výzvy moderní doby vyžadují, abychom „byli otevření a empatičtí, spolupracovali mezi sebou a zajistili, aby se všemi lidmi bylo zacházeno důstojně a jako s plnohodnotnými účastníky společnosti“.

Bratrství znamená vzájemnou lásku

Biden se opírá o svou víru, která je v jeho osobním životě „majákem naděje“, a pozastavuje se nad samotným významem Dne lidského bratrství, který vychází z „přikázání vzájemné lásky“ společného různým náboženským tradicím, jakož i ze služby a ochrany těch nejzranitelnějších. Společně, uzavírá, máme skutečnou příležitost vybudovat lepší svět, který bude prosazovat univerzální lidská práva, povznášet každého člověka a podporovat mír a bezpečnost pro všechny.

Výbor za celosvětové hnutí na podporu bratrství poděkoval prezidentu Bidenovi

Soudce Mohamed Abdelsalam, generální tajemník Vyššího výboru pro lidské bratrství, poděkoval Bidenovi za jeho účast na tomto dni, který představuje historický okamžik v dějinách lidstva. Předseda téhož výboru, kardinál Miguel Ángel Ayuso Guixot, předseda Papežské rady pro mezináboženský dialog, uvedl: „Mezinárodní den lidského bratrství je příležitostí k podpoře smyslu pro odpovědnost vůči chudým, zranitelným, lidem bez domova a utlačovaným. Doufám, že se lidské bratrství rozvine v celosvětové hnutí na podporu morálních hodnot, které budou sdílet všichni lidé ze všech společenských vrstev. Jménem Vyššího výboru pro lidské bratrství oceňujeme prohlášení prezidenta Bidena k tomuto významnému dni“.

(jag)

4. února 2022, 11:42