Hledejte

Ilustrační foto Ilustrační foto 

Vyhlášeno moratorium na federální popravy v USA

Američtí biskupové podporují úplné zrušení trestu smrti.

Dobré zprávy týkající se trestu smrti ve Spojených státech. Americký ministr spravedlnosti Merrick Garland ve čtvrtek vyhlásil moratorium na federální popravy a vyhradil si právo ověřit správnost zásad a postupů a jejich soulad s právy zaručenými ústavou. To se týkalo zejména "nepřiměřeného dopadu" trestu smrti na afroamerickou komunitu a "nelidského" utrpení, které odsouzencům způsobují některé látky používané ve smrtících injekcích. "Ministerstvo musí úzkostlivě dbát na spravedlnost a humánní zacházení při uplatňování stávajících federálních zákonů upravujících tresty smrti," vysvětlil Garland. 

Toto rozhodnutí zvrátilo rozhodnutí Trumpovy vlády, která po souhlasu Nejvyššího soudu v červenci 2020 obnovila federální popravy pozastavené v roce 2008 prezidentem Georgem Bushem a přistoupila k vykonání rekordního počtu 13 trestů smrti. Proti tomuto opatření se postavili biskupové Spojených států, kteří v dopise adresovaném členům Kongresu 11. ledna požádali senátory a poslance, aby schválili zrušení trestu smrti a jeho přeměnu na alternativní tresty. Představitelé biskupů v této souvislosti připomněli slova papeže Františka, která pronesl v Kongresu během své apoštolské cesty do Spojených států v roce 2015, a také postoje, které k tomuto tématu opakovaně vyjádřili svatý Pavel VI. a Benedikt XVI. Dopis také připomněl opakované výzvy samotných biskupů proti trestu smrti, který je v rozporu s lidskou důstojností a je často uplatňován diskriminačním a svévolným způsobem, a poukázal na to, že mezi popravenými ve Spojených státech je 170 lidí, kteří byli později prohlášeni za nevinné.

Opatření oznámené ministrem Garlandem však nebrání budoucím administrativám obnovit federální popravy, jak to učinil prezident Trump, a nezastavuje vydávání nových rozsudků smrti na federální úrovni. V tomto smyslu je to podle abolicionistů krok správným směrem, ale ne dostatečný.  V neposlední řadě je třeba upozornit, že moratorium se netýká trestů smrti uložených v jednotlivých státech, kde je v platnosti. Federální justice obvykle zasahuje pouze v případech drog, terorismu nebo špionáže.

(VNS)

2. července 2021, 16:08