Hledejte

Mezináboženské setkání za mír, Řím - Kapitol Mezináboženské setkání za mír, Řím - Kapitol 

Mezináboženský apel z Kapitolu: Za novou architekturu míru

Mezináboženské setkání , které proběhlo v úterý 20. října v podvečer v prostoru Kapitolského náměstí v Římě, za účasti papeže Františka, konstantinopolského patriarchy Bartoloměje, předsedy Rady evangelické církve v Německu, biskupa Heinricha Bedford-Strohma a zástupců z řad Židů, muslimů, buddhistů a sikhů, zakončil společný Mírový apel, adresovaný politickým lídrům a všem lidem dobré vůle. Přinášíme ho v plném znění.

Shromážděni v Římě “v duchu Assisi”, v duchovním spojení s věřícími celého světa a s ženami a muži dobré vůle, modlili jsme se jedni vedle druhých, abychom si pro naši zemi vyprosili dar pokoje. Připomněli jsme zranění lidstva, v srdci jsme nesli tichou modlitbu mnoha trpících, příliš často bezejmenných a bez hlasu. Proto slavnostně předkládáme státním představitelům a občanům světa tento Mírový apel, který se zavazujeme žít.

Na tomto Kapitolském náměstí, nedlouho po největším válečném konfliktu, jaké dějiny pamatují, uzavřely národy, jež spolu bojovaly, dohodu založenou na snu o jednotě, který se posléze uskutečnil v Evropské unii. Dnes, v této dezorientované době, otřeseni důsledky pandemie Covid-19, jež ohrožuje mír prohlubováním nerovností a strachů, důrazně říkáme: Nikdo se nemůže zachránit sám, žádný národ, nikdo!

Války a mír, pandemie a péče o zdraví, hlad a dostupnost potravy, globální oteplování a udržitelnost rozvoje, přemísťování populací, odstranění jaderného nebezpečí a snížení nerovností nejsou věcmi, které by se týkaly pouze jednotlivých národů. Rozumíme tomu dnes lépe, ve světě plném mnoha provázaností, který však často ztrácí smysl pro bratrství. Jsme sestry a bratři, všichni! Modleme se k Nejvyššímu, aby tu po tomto čase zkoušky nebyli již “ti druzí”, ale jedno velké a různorodostí obohacené “my”. Je čas znovu směle snít o tom, že mír je možný, že mír je nezbytný, že svět bez války není utopií. Proto chceme ještě jednou vyslovit: “Nikdy více válku!”

Naneštěstí byla válka opakovaně mnohými pojímána jako možná cesta k řešení mezinárodních kontroverzí. Tak tomu není. Dříve než bude příliš pozdě, chceme připomenout všem, že válka vždycky zanechává svět horší než jakým byl dříve. Válka je selhání politiky a lidskosti.

Apelujeme na vládce, aby odmítli jazyk rozdělení, podporovaný často pocity strachu a nedůvěry, a nevydávali se na cesty bez návratu. Pohleďme společně na oběti. Je jich mnoho, příliš mnoho konfliktů stále probíhá.

Lidem zodpovídajícím za státy říkáme: Pracujme společně na nové architektuře míru. Spojme své síly za život, zdraví, vzdělání a mír. Nadešla chvíle k využití zdrojů investovaných do výroby stále destruktivnějších zbraní, stoupenců smrti, ve prospěch života, pro léčbu lidstva a našeho společného domu. Neztrácejme čas! Začněme od dosažitelných cílů: Spojme již dnes úsilí zadržet šíření viru, dokud nezískáme vakcínu vhodnou a dostupnou pro všechny. Tato pandemie nám připomíná, že jsme pokrevními sestrami a bratry.

Všem věřícím, ženám a mužům dobré vůle, říkáme: Staňme se kreativními tvůrci pokoje, budujme sociální přátelství, osvojme si kulturu dialogu. Poctivý, vytrvalý a odvážný dialog je protilátkou na nedůvěru, rozdělení a násilí. Dialog od kořene vymazává důvody válek, ničících projekt bratrství vepsaný do povolání lidské rodiny. Nikdo se nemůže cítit vyvázán. Všichni jsme spoluodpovědní. Všichni potřebujeme odpouštět i odpuštění. Nespravedlnosti světa a dějin se nenapravují nenávistí a pomstou, nýbrž dialogem a odpuštěním.

Kéž Bůh v nás všech inspiruje tyto ideály a tuto cestu, po níž společně kráčíme, kéž přetvoří srdce každého z nás a učiní z nás posly pokoje. 

V Římě na Kapitolu, 20. října 2020

(překl. job)

 

21. října 2020, 19:02