Hledejte

Vatican News
Ilustrační foto Ilustrační foto 

Obrodit Evropu skrze investice do rodiny

Raport Evropské komise o negativních důsledcích demografického propadu ukazuje, že nazývat prorodinné programy sociální politikou je reduktivní: ve skutečnosti jde o klíčový prvek hospodářských programů našeho kontinentu. Poukazuje na to Evropská federace katolických rodinných sdružení. Proto také požaduje, aby výdaje na rodinu nebyly chápány jako další zatěžování rozpočtu, nýbrž jako investice do rozvoje, se stejnou logikou jako se investuje například do infrastruktury. Rozvoj rodin by měl být podpořen také z evropského Fondu obnovy.

Vincenzo Bassi, předseda zmíněné Evroské federace katolických rodinných sdružení, spatřuje zásluhu na obrácení pozornosti k demografické krizi v Evropě v chorvatském předsednictví Evropské unie. Země jako Itálie se demografickou krizí nezabývají, nechávají se chlácholit velkým počtem obyvatel a považují se za produkční centra Evropy. Pro periferní země, jako je Chorvatsko nebo Maďarsko, jde o životně důležitou otázku, proto přikládají větší váhu demografickým ukazatelům a investují do rozvoje rodiny. Zpráva Evropské komise nicméně ukazuje, že demografická krize je všeobecným problémem. Málo dětí dnes, znamená málo pracujících zítra a větší zatížení veřejných financí, říká Vincenzo Bassi:

“Demografickou otázku musíme vnímat v perspektivě rozvoje Evropy. A jeho základní podmínkou je mezigenerační rovnováha. Tu ovšem nemůže zajistit pouhá produktivita práce v našich zemích. Lze ji dosáhnout jen jediným přirozeným způsobem - totiž rozením dětí, vytvářením nových generací v Evropě. Bez dětí, z nichž vyrostou pracující budoucí Evropy, porostou všechny negativní ukazatelé: veřejné výdaje, rozpočtový deficit… A slavná maastrichtská kritéria konvergence padnou, a to nejen v Itálii, která je po demografické stránce ve velmi těžké situaci, ale v celé Evropě. Proto je třeba konečně pochopit, že programy na podporu rodin nejsou sociální, nýbrž hospodářskou politikou státu, investicí v přesném slova smyslu. Dnes to potvrzuje rovněž Evropský ekonomicko-sociální výbor. A tedy, vidíme-li, že rodiny jsou dobrou investicí, je třeba do nich ihned investovat a využít přitom také mimořádné prostředky, které nám dává Fond obnovy. Je ovšem také potřeba radikálně změnit způsob myšlení, neptat se odkud vezmeme nové pracující, ale co udělat, aby bylo více rodin a aby byly početnější.”

(job)

 

1. července 2020, 15:41