Hledejte

Vatican News
2019.06.08 Marcia per la Famiglia svoltasi in Bulgaria 2019.06.08 Marcia per la Famiglia svoltasi in Bulgaria 

Demografické investice jsou investicí do společnosti, říká nový předseda Federace evropských katolických rodin

Zjevnost toho, že demografický vývoj v Evropě představuje krizovou situaci, vyžadující co nejrychlejší řešení, nemůže nikdo popírat. Zcela rozhodně je o ní přesvědčen také nově zvolený předseda Federace katolických rodinných svazů v Evropě (FAFCE), Vincenzo Bassi.

Italský advokát a otec tří dětí nastupuje do této funkce po francouzském předchůdci Antoinemu Renardovi poté, co se léta angažoval v italském Fóru rodin, tedy zastřešující organizaci pro lokální katolická rodinná sdružení. Připomeňme, že Federace katolických rodinných svazů sídlí v Bruselu, vznikla před dvaadvaceti lety (1997) a propojuje čtrnáct národních prorodinných sdružení, včetně české Asociace center pro rodinu.

„Rodina je středem a základní oporou společnosti. Dnes je ovšem stále náročnější tuto pravdu hlásat“, potvrzuje Bassi v rozhovoru pro italský tisk. „Posláním naší instituce je tudíž dosvědčovat ústřední postavení rodiny v dialogu s institucemi, různými mezičlánky, spolky a někdy též s občany“, pokračuje italský právník. „Nerad mluvím o tom, že hájíme rodinu, i když to přímo plyne z mého řemesla. Naším cílem je spíše poukazovat na funkci rodiny jako instituce ve službě společnosti. Rodina není soukromou záležitostí, nýbrž otázkou veřejného zájmu, a to samozřejmě díky své generativní schopnosti.“

Podle Bassiho převládá zásadní nepochopení v otázce investic do demografické politiky. Klesající demografická křivka není pouze společenským, nýbrž především hospodářským problémem, tvrdí, a proto vzápětí po nástupu do čela bruselské prorodinné organizace prohlásil: „Demografická otázka je naléhavým tématem pro všechny evropské státy“.

„Investice do rodiny a porodnosti je jediný způsob k vyřešení veřejného dluhu, deficitu a inflace. Pokud se nebudou rodit děti, veřejný dluh poroste. Přinejmenším proto, že se budou zvyšovat počty starých lidí a násobit daňová zátěž, zatímco na druhé straně ubyde aktivní populace. Nikoli náhodou nás dějiny naší země učí, že baby boom se v Itálii shodoval s momentem rozkvětu a blahobytu“, vysvětluje Vincenzo Bassi.

Jak dodává, na evropské úrovni vyzdvihuje ekonomicko-veřejný význam rodiny právě síť rodinných svazů, která se postupně a s rozvahou vytvořila v minulých letech a vychází ze sociálního učení katolické církve. „Působíme v Bruselu a Štrasburku. Federace evropských katolických rodinných asociací je navíc zastoupena v Radě Evropy, kde se snažíme upozornit na zjevné poškozování lidské důstojnosti, pokud si lidé nemohou dovolit rodit děti z ekonomických důvodů. Snažíme se přesvědčovat a získávat nejenom politiky, ale také jiné zájmové skupiny.“

Vincenzo Bassi nicméně varuje před jednotným modelem rodinné politiky, který by v důsledku mohl být nebezpečný: „Péči o tento aspekt je třeba svěřit jednotlivým členským státům. Evropské instituce by pak měly bdít nad chováním takových států, které nedbají na souvislost mezi chudobou a porodností, a šířit velice jasné, průhledné a poměrně jednoduché přesvědčení, že investice do demografie jsou investicí do společnosti. Jsou totiž jediné, které v budoucnu přinesou nějaký prospěch. Italský ministr hospodářství nedávno prohlásil, že výdaje na životní prostředí by neměly být zvažovány při určování státního deficitu, a to z politických, nikoli ekonomických důvodů. Soudím, že z ekonomických, a nikoli politických důvodů, by totéž mělo platit o investici do rodiny,“ uzavírá Vincenzo Bassi, nový předseda Federace katolických rodinných svazů v Evropě.

 

(jag)

16. října 2019, 15:33