Hledejte

ilustrační foto ilustrační foto 

Francouzská lékařská akademie proti zákonu o „in vitro“ bez otce

Ve Francii narůstá odpor vůči návrhu zákona, který má zpřístupnit oplodnění in vitro samotným matkám a lesbickým párům. V sobotu vystoupila s vážnám varováním Francouzská lékařská akademie. Připomíná, že postava otce sehrává podstatnou roli v rozvoji dítěte a utváření jeho osobnosti.

Podle akademiků se nový zákon řídí více sociálními než bioetickými ohledy, proto jeho hodnocení nenáleží do kompetence Akademie. Poukazují nicméně na jeho možné lékařské důsledky. Znepokojení lékařů vzbuzuje skutečnost, že připouští početí dětí předem zbavených otce, „což může ohrožovat jejich psychologický rozvoj a naplnění“. Francouzská lékařská akademie proto požaduje psychiatrická zkoumání dětí bez otce, který „představuje významný prvek budující osobnost dítěte, jak o tom mluví dětská psychiatrie, pediatrie a psychologie“.

Akademie rovněž varuj, že rozšířování in vitro na lesby a samotné matky znesnadní přístup k umělému oplodnění heterosexuálním párům, které jsou odkázány na tento zákrok z lékařského hlediska. V důsledku hrozí vážné nebezpečí komercializace lidského těla, k níž již v některých zemích dochází a která je „v rozporu se zásadami francouzské etiky, totiž s bezplatností daru a nekomerčním chápáním lidského těla,“ čteme v prohlášení Francouzské lékařské akademie.

(job)

23. září 2019, 17:20