Hledejte

Vatican News
Champs Elysees, ilustrační foto ze 7. listopadu Champs Elysees, ilustrační foto ze 7. listopadu  (afp or licensors)

Pařížský arcibiskup k protestům: Nedostává se bratrství, protože se zapomnělo na Otce

Bratrství se ve Francii vytvářelo na základě víry v Boha otce, který nás učí lásce k bližnímu. Zapomínání na Boha vede k dezorientaci a individualismu – píše pařížský arcibiskup Michel Aupetit v poselství k pokračujícím protestům žlutých vest. Podle jeho mínění svědčí o významném utrpení značné části obyvatelstva. Probouzí se v nich hněv a frustrace, protože mají dojem, že jejich bolest nikdo nevidí a postoj vládnoucích interpretují jako aroganci.

Arcibiskup Aupetit zdůrazňuje, že rozumí těžkostem lidí, kteří pokojně protestují a bojují o zachování důstojného života. Zároveň však odsuzuje skandální projevy násilí ze strany těch, kdo využívají současné protesty k plundrování hlavního města. Vyjadřuje také uznání policejním sborům a sdílí obavy vládců hledajících řešení současné krize.

Pařížský arcibiskup konstatuje, že ve Francii chybí vzájemné porozumění. Individualismus se stal absolutní hodnotou na úkor obecného dobra, které je nutné budovat s ohledem na potřeby druhých, zejména nejslabších. Arcibiskup Aupetit se táže také po prioritách. Zdůrazňuje, že se nesmí rezignovat na velké záležitosti země ve jménu zájmů určitých skupin. Připomíná ale zároveň, že základní povinností státu je zajistit každému prostředky na život rodiny. „Musíme v naší společnosti obnovit bratrství,“ zdůrazňuje arcibiskup Aupetit. Pokud však máme být bratry a sestrami, je zapotřebí také společného otcovství, dodává. V tomto kontextu připomíná, že francouzská duše byla utvářena vědomím, že máme Boha otce, který nás učí vzájemné lásce. Zapomenutí na Boha vede k dezorientaci a uzavření se v invidualismu, zdůrazňuje pařížský arcibiskup. Na závěr vybízí ke skutečnému dialogu a obnovení bratrství ve společnosti, prosí o modlitby a svěřuje Francii její patronce P. Marii.

(job)

7. prosince 2018, 19:44