Vatican News
Slavnost vysvěcení pravoslavné katedrály v Bukurešti Slavnost vysvěcení pravoslavné katedrály v Bukurešti  (ANSA)

Vysvěcena majestátní pravoslavná katedrála v Bukurešti

V neděli 25. listopadu byla v hlavním městě Rumunska vysvěcena pravoslavná katedrála Nanebevstoupení Páně a sv. Ondřeje Apoštola. Monumentální chrám povstal jako naplnění slibu a díkuvzdání za záchranu národa. Stojí na místě bývalého arsenálu, tedy skladu zbraní a kasáren.

První liturgii předsedal konstantinopolský ekumenický patriarcha Bartoloměj spolu s hlavou místní církve, patriarchou Danielem. Spolu s nimi koncelebrovalo 60 kněží. Uvnitř katedrály se shromáždilo asi dva tisíce lidí a několik desítek tisíc se účastnilo slavnosti před katedrálou. Vysvěcení chrámu se odehrálo v rámci oslav 100. výročí velkého sjednocení Rumunska.

Ekumenický patriarcha v homilii promluvil nejen o kráse nového chrámu, ale připomněl také obtíže ze strany nepřátel, kteří udělali všechno proto, aby se tento projekt uskutečnil teprve po sto letech od sjednocení země. V různých okamžicích úsilí o vybudování katedrály se dokonce zdálo, že realilzaci stavby nikdy nedojde. „Vaši bratři však měli silnou a neochvějnou víru v Boží moc a sílu. Živila je horlivá láska k Bohu a Jeho církvi. Chovali velkou naději, že Pravice Všemohoucího přijde na pomoc svatému úsilí, kterého jste se nikdy nevzdali,“ řekl konstantinopolský patriarcha a dodal, že vedle chrámu vybudovaného lidskýma rukama je třeba zároveň pracovat na  budování, zpřítomňování a posvěcování živého chrámu – chrámu duchovního.

(job)

27. listopadu 2018, 16:45