Hledejte

Vatican News
Panorama Jeruzaléma s Omarovou mešitou v popředí, ilustrační foto Panorama Jeruzaléma s Omarovou mešitou v popředí, ilustrační foto 

Islám jako politický problém – 10. raport Observatoria sociálního učení církve

Letošní raport Sociálního učení církve upozorňuje na vážné problémy s integrací muslimů v Evropě. Vyplývají z neobeznámosti s islámem jako náboženstvím. Muslimové se integrují podle vlastních zásad a vnášejí do politiky a společnosti svá vlastní pravidla. Tímto způsobem dochází k pokojné islamizaci Evropy.

„Islám jako politický problém“ – tak je nadepsán již 10. raport Sociálního učení církve připravovaný Observatoriem kardinála Van Thuâna. Vietnamský kardinál, jehož jméno tato instituce nese, zemřel v roce 2002. V posledních letech svého života předsedal tento dlouholetý vězeň komunistického režimu Papežské radě Iustitia et Pax. Hlavním kurátorem raportu je arcibiskup Giampaolo Crepaldi, dlouholetý spolupracovník kardinála Van Thuâna a současný biskup Terstu.

Jak v úvodu zdůrazňuje arcibiskup Crepaldi, Evropa si neuvědomuje vliv islámu na naši společnost. Ani média ani politika mu nevěnují náležitou pozornost. Věří totiž, že přítomnost muslimů v Evropě bude možné regulavat na základě zásad tolerance. Bez povšimnutí se tak přecházejí charakteristické rysy islámu, jako skutečnost, že určitý typ fundamentalismu je s Mohamedovým náboženstvím nerozlučně spojen a že v oblasti tolerance nelze od muslimů očekávat vzájemnost.

Arcibiskup Crepaldi připomíná rovněž nátlak politického islámu na právní systém v Evropě, s cílem uznat některé prvky islámského práva. V raportu se zdůrazňuje, že muslimové se neintegrují ve shodě s naším očekáváním, ale vlastním způsobem se snaží vnést do našeho politického a sociálního systému svá náboženská pravidla. Raport cituje také názor arcibiskup Luka Ravela ze Strasburgu, který si všímá hluboké proměny v demografické skladbě obyvatelstva. Děti rodilých Francouzů totiž ubývají a naopak narůstá počet muslimských dětí. Jak píše jeden z autroů raportu Giulio Meotti, jsme svědky pokojné islamizace Evropy prostřednictvím mešit, proselytismu, demografie a multikulturnosti. Pouze ve Francii se v posledních deseti letech otevírají statisticky dvě mešity týdně. V sedmdesátých letech jich bylo kolem stovky, dnes je jich už téměř 2,5 tisíce.

Jak zdůrazňuje Stefano Fontana, ředitel Observatoře kardinála Van Thuâna, Evropa nechce pohlédnout islámu zpříma do očí a poznat, čím skutečně je. To, co sama nazývá integrací, je totiž ve skutečnosti nucením muslimů, aby se zpronevěřili vlastním zásadám.

(job)

27. listopadu 2018, 15:31