Hledejte

Vatican News
VATICAN-POPE-MASS-PENANCE Papež u zpovědi 9. března 2018  (AFP or licensors)

Státní zákon v Jižní Austrálii přestal respektovat zpovědní tajemství

Jeden ze států Austrálie schválil zákon, podle něhož budou kněží povinni vyzradit zpovědní tajemství, pokud se dozvědí o sexuálním zneužívání nezletilých.

Odstranění zpovědního tajemství je jeden z návrhů, které podala zvláštní Královská komise (Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse) pověřená vyšetřováním případů sexuálního zneužití nezletilých v Austrálii. Stát Jižní Austrálie je první, který podnět Královské komise přijal, a zákon zde začne platit od října t.r. Neuposlechnutí bude trestáno pokutou 10 tisíc dolarů. V březnu příštího roku se chystá totéž v hlavním australském městě Canberra. Nikoli náhodou letos v dubnu arcibiskup Sydney, mons. Anthony Fisher O.P. ve svém Velikonočním kázání připomenul, že „kněží musí být připraveni snést pronásledování, ba dokonce mučednictví na obranu zpovědního tajemství, protože zpověď je privilegované setkání mezi kajícníkem a Bohem. Křesťan zde vstupuje do ztišení a utajení Hrobu, aby se mu dostalo Vzkříšení, a žádná pozemská autorita do toho nemůže zasahovat.“ Připomeňme jen, že podle Kodexu kanonického práva (kán. 983) má kromě zpovídajícího kněze „povinnost zachovat svátostné zpovědní tajemství také tlumočník, pokud by ho bylo třeba, a také všichni ostatní, kteří se z vyznání jakýmkoli způsobem dověděli o hříších“.

3. července 2018, 18:31