Hledejte

Vatican News
Papa Francesco incontra Patriarca di Mosca SS. Kirill Papež František s Ruským pravoslavným patriarchou Kirilem na Kubě 12. února 2016.  

Ruská pravoslavná církev připomněla 100. výročí mučednictví cara Mikuláše II.

Posvátný synod ruské pravoslavné církve v čele s patriarchou Kirillem připomněl 100. výročí mučednictví sedmičlenné carské rodiny (16.7.) a dalších čtyřech osob (služebná, komorník, kuchař a lékař), které v tomto městě severovýchodního podhůří Uralu zavraždili bolševici.

Nejvyšší političtí představitelé Ruska byli jedněmi z prvních několika desítek milionů obětí revolučního běsnění, které se v minulém století přehnalo přes tuto zemi.

Moskevský patriarcha, jak referuje agentura Asia News během bohoslužby poukázal na skutečnost, že „zavraždění cara bylo důsledkem zhoubného zahraničního vlivu filosofií, které vedly k popření Boha, k zapomnění desatera a ke ztrátě duchovní sounáležitosti s církví. Tento vliv – jak dále poznamenal Kirill – souvisí s nerozvážnou touhou lidstva po materiálním pokroku. Západní svět se v důsledku kulturních a sociálních revolucí stal vykolejeným vlakem, jehož strojvůdce v nebezpečné zatáčce ztratil vládu nad řízením a vřítil se do zkázy.“ Podle moskevského pravoslavného patriarchy „byl ruský lid stržen tímto vykolejeným vlakem myšlenek, idejí a mentalit, jež jsou mu cizí a přijaly podobu politických názorů, které nemají co do činění s křesťanstvím, s národními tradicemi či ruskou kulturou. Začaly být přijímány inteligencí a aristokracií, dokonce i duchovenstvem jako by šlo o ideje, které přinesou pokrok a jejichž realizace zlepší život lidu. Takovéto ideje o lepším životě lidu se vynořují vždycky, když se násilně mění běh dějin. Nejstrašnější a nejkrvavější revoluce se totiž vždycky konaly ve jménu lidu a jeho blahobytu a snažily se nejprve přesvědčit, že zlepšení může vzejít jedině z krveprolití a destrukce předchozího řádu. Proto je třeba si jako hlavní poučení zapamatovat – řekl ruský patriarcha Kirill – že nesmíme důvěřovat slibům šťastného života a vkládat naděje do pomoci, která přijde zvenčí, od osob vzdělanějších a pokročilejších než my. Důvěru je třeba vkládat v Boha, v jeho pravoslavnou církev, která vede ruský lid dějinami, a v lidi, kteří jsou vybraní Bohem, aby jej zastupovali. A takovým byl car Mikuláš II., který nikdy neporušil zákony a nezřekl se Boha“ - tolik moskevský patriarcha Kirill během pondělní bohoslužby v Jekatěrinburgu.

18. července 2018, 18:20