Cerca

Vatican News
Kříž Kříž 

Nuncius v Rakousku: Když vyvěšování křížů kritizují biskupové, je to hanba

Apoštolský nuncius v Rakousku arcibiskup Peter Zurbriggen označil ostře kritizoval postoj některých německých hodnostářů k rozhodnutí bavorské vlády o křížích na veřejných úřadech.

Johana Bronková - Vatikán

V Německu pokračuje debata nad rozhodnutím bavorské vlády, podle nějž má od června na všech úřadech viset kříž. Kontroverze uvnitř církve vyvolalo prohlášení kardinála Reinharda Marxe.  Ten totiž uvedl, že tato směrnice pouze „vyvolává nepokoje a rozděluje společnost“ (Süddeutsche Zeitung, 30. dubna). Za skandální označil výrok předsedy německého episkopátu apoštolský nuncius v Rakousku. Kritický fejeton publikoval také katolický publicista Peter Seewald, autor několika knižních rozhovorů s emeritním papežem Benediktem XVI.

Postoj kardinála Marxe ostře kritizoval apoštolský nuncius v Rakousku. Arcibiskup Peter Stephan Zurbriggen během přednášky v citerciáckém opactví v Heiligenkreuz řekl: „Jako představitel papeže jsem zarmoucen a zahanben tím, že když se v sousední zemi vyvěšují kříže, kritizují to právě biskupové a kněží. Je to hanba!“ „Drazí bratři a sestry, náboženská korektnost – která je jistým druhem politické korektnosti – mi pomalu začíná lézt na nervy,“ dodal za bouřlivého potlesku.

Základy spojené Evropy kotví v evangeliu

„Copak nebyl kříž od samého počátku znamením, kterému se bude odporovat? Jednou padal za oběť srpu a kladiva, jindy svastiky. Avšak tam, kde ho sundávali, na Východě ani na Západě nenastávaly lepší časy.“ Seewald připomněl, že po zločinech nacistů došlo k pokroku společnosti v tom, že si západní Evropa zvolila nové uspořádání, které se v základech opíralo o evangelium, jak to zamýšleli politici Adenauer, Schuman a De Gasperi, kteří se otevřeně hlásili ke své víře.

Seewald vyjádřil údiv nad tím, že ve stejných dnech, kdy kardinál Marx ostrými slovy kritizoval bavorskou vládu za deklaraci o křížích v úřadech, zároveň veřejně ocenil „Manifest komunismu“ Karla Marxe. Jak publicista dodává, nikde v Německu neovlivnilo křesťanství životy lidí tolik jako v Bavorsku. Seewald navrhuje, aby se církev starala o neutralitu státu jiným způsobem, například zrušením vybírání církevní daně státními orgány nebo odmítnutím platů, které kněžím a biskupům stát vyplácí.

3. května 2018, 15:14