Vatican News
Kříž Kříž 

Spor o kříž ve státních úřadech

Bavorský kabinet rozhodl, že od června musí ve všech státních úřadech viset kříž, avšak toto nařízení se nikoli všude setkalo se souhlasem.

Jana Gruberová - Vatikán

Bamberský arcibiskup Ludwig Schick je ovšem vítá:

„Je samozřejmě dobré, když na stěnu pověsíme kříž a klademe na něj důraz jako na znamení jednoty, smíření, míru, bratrství a solidarity“,

řekl v rozhovoru pro Bavorský rozhlas. Vždy totiž záleží na tom, jak symbol kříže vykládáme, upřesňuje:

„Lidé, kteří na kříž pohlédnou, se zavazují, že budou žít podle jeho významu. Kříž se vypíná nahoru a klesá dolů, jeho ramena míří doleva a doprava, a to vše vlastně naznačuje smíření, pokoj a solidaritu“.

A rovněž překonání rozdílů mezi chudými a bohatými, zdravými a nemocnými, které by mělo být cílem lidského soužití a spolupráce, uzavřel biskup bamberské diecéze. Také bavorský evangelický zemský biskup Heinrich Bedford-Strohm ocenil vládní výnos a vyjádřil potěšení nad viditelností křížů ve veřejném prostoru. „Náboženství totiž nelze vytěsnit pouze do soukromé sféry“ , řekl evangelický biskup, ačkoli zároveň varoval před možným politickým zneužitím nejvýsostnějšího křesťanského symbolu.

Podle nového bavorského ministerského předsedy Markuse Södera, praktikujícího evangelíka, není kříž křesťanským náboženským symbolem, nýbrž přiznáním k bavorské identitě a kulturnímu ražení. Kříž zastupuje základní lidské hodnoty jako lásku k bližnímu, lidskou důstojnost a snášenlivost, vysvětlil a dodal, že se nejedná o porušení principu náboženské neutrality.

Nařízení o povinném rozmístění křížů v bavorských státních úřadech ostře kritizuje opoziční Sociálnědemokratická strana (SPD), podle které se za krokem vládnoucí Křesťansko-sociální unie skrývá předvolební manévr před říjnovými zemskými volbami. Würzburský vysokoškolský kaplan Burkhard Hose v otevřeném dopise vytknul bavorskému premiérovi, že zneužívá křesťanství a vyhraňuje se proti lidem jiné víry. Studenti řezenské univerzity již ohlásili veřejný protest, pokud by kříže měly být vyvěšeny také na akademické půdě. Bavorská zemská vláda nicméně univerzitám vyvěšení křížů pouze nezávazně doporučila, nikoli předepsala, jako tomu naopak je v případě soudních sálů či učeben nižších stupňů škol.

Výnos zemské vlády se ovšem týká pouze státních budov v jejím vlastnictví a nevztahuje se na úřady obcí či zemským svazů. Dodejme, že v Bavorsku se k uznávaným církvím hlásí téměř 9 milionů lidí z necelých třinácti milionů obyvatel, což je podstatně více než v jiných spolkových státech Německa.

 

26. dubna 2018, 18:10