Hledejte

Ilustrační foto Ilustrační foto 

Další Motu proprio: Církev se o trochu více decentralizuje

Dnes bylo zveřejněno další Motu proprio. Jakým papežem se František jednou zapíše do dějin církve? Někoho to možná překvapí: jako zákonodárce. František je mimořádně aktivní, pokud jde o změny v církevním právu. Včera Vatikán zveřejnil i Motu proprio, v němž František provedl změny ve vnitřní struktuře Kongregace pro nauku víry. Oba dokumenty byly podepsány 11. února u sv. Petra.

Stefan von Kempis – Vatican News

Papež, který vystupuje především jako pastýř ("Otec Jorge, pastýř" by měl mít napsáno na náhrobku, jak jednou řekl před svým zvolením papežem), opakovaně dolaďuje kodex západního i východního kanonického práva. Tendence je jasná: větší odpovědnost místních církví, ale také větší závazek biskupů.

Toto úterý byl zveřejněn nový papežský dekret, který o něco více omezuje římský centralismus ve prospěch místních církví. Dekret má jako obvykle formu "Motu proprio"; toto latinské slovo znamená "z vlastního rozhodnutí". "Motu proprio" je běžný způsob, jakým římský biskup provádí změny ve dvou sbírkách (kodexech) kanonického práva.

Sdílená, pluralitní univerzalita církve

Tyto změny se od sebe značně liší, ale jejich společným rysem, jak se píše v krátkém úvodu, je cíl "zdravé decentralizace", která by se však "neměla dotknout hierarchického rozměru (církve)". František výslovně usiluje o "sdílenou, pluralitní univerzalitu církve" a o "rychlejší akceschopnost místních úřadů", které jsou přece jen "blíže osobám a konkrétním situacím".

Už žádné schvalování – pouze potvrzování

Konkrétní změny nepůsobí nijak velkolepě. Při zakládání semináře pro více diecézí najednou, stejně jako v případě národních směrnic ("ratio") pro kněžskou formaci, již v budoucnu nebude potřeba "schválení" Vatikánu, ale pouze jeho "potvrzení". Dokonce i katechismus, který vzniká z iniciativy biskupské konference, musí být pouze "potvrzen" Vatikánem, nikoliv již "schválen".

Motu proprio obsahuje i další individuální předpisy, které se týkají například povinností v případě, že někdo chce opustit řád nebo církevní společenství.

Od 1. ledna bylo vydáno již šest nových právních předpisů

Jednotlivé papežovy právní dekrety jsou pravidelně zveřejňovány na vatikánských internetových stránkách v rubrice "Apoštolské listy". Jen od začátku roku bylo vydáno již šest Motu proprio, včetně toho posledního. Vzhledem ke skandálům se zneužíváním v mnoha částech univerzální církve jsou obzvláště důležitá odpovídající právní ustanovení, která František v této oblasti zavedl, a to po summitu proti zneužívání ve Vatikánu v únoru 2019.

Po reformách jsme před reformami

Na druhou stranu co se týče nové ústavy vatikánského státu, která je ve vatikánské terminologii známá jako "apoštolská konstituce", na tu se stále čeká. František ji připravuje spolu se svou radou kardinálů od svého nástupu do úřadu v roce 2013, ale text je stále ve fázi schvalování.

Jakmile bude dokončena, stane se ústředním bodem Františkova reformního programu. Již nyní je jasné, že bude zdůrazňovat pastorační zaměření Svatého stolce a jeho charakter služby místním církvím. František pracuje na reformě církve – to zahrnuje i četné, často nenápadné úpravy církevního práva.

 

(vac)

15. února 2022, 12:00