Hledejte

Generální audience v knihovně Apoštolského paláce Generální audience v knihovně Apoštolského paláce 

Papež: Nejsme podnikatelé s vírou

Papež František dnes dopoledne z knihovny Apoštolského paláce pronesl devětadvacátou katechezi z cyklu o modlitbě. Nazval ji „Církev jako učitelka modlitby“ a zahájilo ji čtení ze Skutků apoštolů, které popisuje důvěryplnou modlitbu prvotní církve, ohrožené pronásledováním.

„V Lukášově evangeliu klade Ježíš dramatickou otázku, která nás vždy přivede k zamyšlení: »Nalezne Syn člověka na zemi víru, až přijde?« (Lk 18,8). Anebo najde jenom organizace, skupinu dobře proorganizovaných podnikatelů s vírou, kteří se věnují dobročinnosti a mnohému dalšímu? Nalezne Syn člověka na zemi víru, až přijde? Tato otázka stojí na konci podobenství, které ukazuje, že je třeba stále se modlit a neochabovat (srov. v. 1-8). Můžeme tedy vyvodit, že lampa víry bude na zemi svítit, dokud v ní bude olej modlitby“.

Zakončil papež František dnešní katechezi, jejíž PLNÉ ZNĚNÍ najdete ZDE. V závěru dnešní generální audience po pozdravech určených různým jazykovým skupinám se papež rozloučil opět italsky:

„Přeji vám, abyste v atmosféře velikonoční radosti mohli sloužit evangeliu a bratrům. Nakonec se jako obvykle v myšlenkách obracím ke starým, mladým a nemocným lidem i novomanželům. Povzbuzuji všechny k velkorysosti, budované na skále, tedy na Kristu, který je naší jedinou a pevnou nadějí. Všem vám žehnám!“

Po společné modlitbě Otče náš papež všem požehnal.

(jag) 

 

14. dubna 2021, 13:18