Hledejte

Ilustrační foto Ilustrační foto 

František: Potřebujeme spravedlivě financovanou injekci solidarity

K nalezení vzorce, který by dokázal oživit hospodářství zdecimované hlubokou krizí způsobenou pandemií, povzbudil papež František účastníky jarního setkání Skupiny Světové banky a Mezinárodního měnového fondu. Své poselství svěřil kardinálu Peteru Turksonovi, prefektu vatikánského Úřadu pro integrální lidský rozvoj.

Papež zdůrazňuje, že „oživení by se nemělo spokojit s návratem k nerovnému a neudržitelnému vzorci hospodářského a sociálního života, v němž nepatrná menšina světové populace vlastní polovinu jeho bohatství.“ Ve smyslu encykliky Frantelli tutti vybízí k budování kultury setkání, která dopřává sluchu každému hlasu a působí ku prospěchu všech. Papežské poselství proto klade důraz na obnovu mezinárodních globálních institucí takovým způsobem, aby se méně rozvinuté země mohly podílet na rozhodovacích procesech a získaly snažší přístup na mezinárodní trhy. František zdůrazňuje nutnost snížit dluhové zatížení nejchudších národů. V této chvíli jde o „hluboce lidské gesto, které může napomoci lidem k rozvoji, přístupu k vakcínám, zdravotní péči, vzdělání a zaměstnání.“

Papež zmiňuje také „ekologický dluh“ a vyjadřuje naději, že finančnický svět ve své vynalézavosti najde způsob k jeho vyčíslení a uhrazení ze strany rozvinutých zemí, a to nejen prostřednictvím omezení spotřeby neobnovitelných zdrojů, ale také pokrytím nákladů na inovace, které jsou v této věci žádoucí. František opět předkládá finančníkům otázku obecného dobra a vybízí k systémovým změnám, které by vedly k odstranění chudoby, nerovnosti a dalších sociálních nesnází. Zejména v kontextu současné zdravotní krize nesmí trh a finance ztrácet ze zřetele společenské cíle a směřování k obecnému dobru. „Potřebujeme zejména spravedlivě financovanou injekci solidarity, nesmíme totiž dovolit, aby zákony trhu převládly nad zákonem lásky a zdraví pro všechny,“ čteme v papežském poselství pro účastníky jarního setkání Skupiny Světové banky a Mezinárodního měnového fondu.

(job)

8. dubna 2021, 14:15