Hledejte

Dnešní generální audience Dnešní generální audience 

Papež: Jděme vstříc „opravdovějším“ Vánocům

Dopoledne papež v přímém přenosu ze soukromé knihovny Apoštolského paláce pronesl devatenáctou část cyklu katechezí věnovaných modlitbě. Byla uvedena čtením z listu Efesanům (Ef 6,18-20), kde sv. Pavel vybízí věřící, aby při každé příležitosti prosili, bděli a vytrvale se přimlouvali za všechny.

Papež František zaměřil dnes pozornost na přímluvnou modlitbu.

PLNÉ ZNĚNÍ jeho dnešní katecheze najdete ZDE.

Po souhrnech katecheze v dalších osmi jazycích se Petrův nástupce se všemi, kdo sledovali dnešní přenos, rozloučil opět v italštině slovy:

Chtěl bych všechny vybídnout, aby »přidali do kroku« vstříc opravdovým vánocům, které jsou Narozením Ježíše Krista. Letos nás čekají restrikce a nepříjemnosti, ale mysleme na vánoce Panny Marie a svatého Josefa. Pro ně nebyly růžové! Kolik těžkostí, kolik starostí! A přece byli vedeni a podporováni vírou, nadějí a láskou. Ať je tomu tak i s námi! Ať nám také tato těžkost pomůže trochu očistit způsob prožívání Vánoc, slavit vyjitím z konzumismu: ať jsou zbožnější, autentičtější a opravdovější

A jako obvykle zmínil nakonec Svatý otec výslovně mládež, staré a nemocné lidi, a novomanžele:

Každý ať v těchto dnech přijme milost, která se pro vás staré stane útěchou, pro vás mladé posilou, pro nemocné oporou a pro vás novomanžele důvěrou v Boží Prozřetelnost.

Po společné modlitbě Otčenáš Petrův nástupce udělil apoštolské požehnání.

16. prosince 2020, 14:32