Hledejte

Z přenosu papežovy katecheze 11. listopadu 2020 Z přenosu papežovy katecheze 11. listopadu 2020 

Papež: Modlitba je kyslík života

Dopoledne v přímém přenosu z knihovny Apoštolského paláce pronesl papež František pravidelnou středeční katechezi.

Čtrnáctá část cyklu o modlitbě byla uvedena čtením z Lukášova evangelia (Lk 11,9-13) o vytrvalosti v modlitbě: »Proste a dostanete; hledejte, a naleznete; tlučte a otevře se vám.« Papež František mimo jiné řekl:

Učení evangelia je jasné. Je třeba se modlit ustavičně, i když se všechno jeví jako marné, zdá se, že Bůh je hluchý a němý a že jde o ztrátu času. I když je nebe potemnělé, křesťan se nepřestává modlit. Jeho modlitba je souběžná s vírou. A víra může mnohdy v životě vypadat jako iluze a jalová námaha. V našem životě jsou temné chvíle, kdy se víra jeví jako iluze. Praktikovat modlitbu však znamená přijímat také tuto námahu. Někdo řekne: „Otče, já se modlím a necítím nic... mám vyprahlé srdce.“ Musíme pokračovat i v těchto chvílích, kdy nic necítíme. Mnoho svatých a světic zakusilo noc víry i mlčení Boha – kdy klepeme a Bůh neodpovídá – a svatí vytrvali.

V těchto nocích víry není nikdy sám ten, kdo se modlí. Ježíš totiž není pouze svědkem a mistrem modlitby, je víc. On nás zahrnuje do svojí modlitby, abychom se mohli modlit v Něm a skrze Něho. A to je dílo Ducha svatého. Z tohoto důvodu nás evangelium nabádá prosit Otce v Ježíšově jménu. Svatý Jan přináší tato Pánova slova: »za cokoli budete prosit v mém jménu, to všechno udělám, aby Otec byl oslaven v Synovi« (Jan 14,13). Katechismus vysvětluje, že „jistota vyslyšení našich proseb je založena na Ježíšově modlitbě“ (KKC, 2614). Ta dává lidské modlitbě křídla, která toužila mít vždycky.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy KATECHEZE je ZDE

To byla středeční katecheze Svatého otce. Po jejím shrnutí v sedmi jazycích papež v samotném závěru dnešního přímého přenosu zmínil včerejší vydání dokumentace státního sekretariátu k případu bývalého kardinála McCarricka.

Včera byla publikována Zpráva o bolestném případu bývalého kardinála Theodora McCarricka. Chtěl bych říci, že jsem nablízku obětem každého zneužívání, a že církev nadále usiluje o vykořenění tohoto zla.

Po delším ztišení pozdravil papež František věřící sledující přenos zmínkou o dnešní liturgické památce sv. Martina:

Tento velký pastýř starověké církve se vyznačoval evangelní láskou vůči chudým a marginalizovaným. Kéž jeho příklad učí každého být odvážnější ve víře a stědřejší v lásce. Na konec jako obvykle moje mysl zalétá ke starým, mladým a nemocným lidem a k novomanželům. Duch svatý ať osvěcuje vaši mysl a podpírá vás zejména ve chvílích těžkostí.

Po společné modlitbě Otče náš udělil Petrův nástupce apoštolské požehnání.

11. listopadu 2020, 14:47