Hledejte

Vatican News
2020.10.04 Angelus 2020.10.04 Angelus 

Svatý otec: Pravá autorita se vykonává službou

Několik stovek, možná tisíc lidí přišlo dnes před polednem na Svatopetrské náměstí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu Petrova nástupce před mariánskou modlitbou Anděl Páně.

Papež komentoval evangelium (srov. Mt 21,33-43) z 27. neděle v mezidobí, ve kterém Ježíš podává podobenství o proradných vinařích. Mimo jiné řekl:

Tímto velmi tvrdým podobenstvím Ježíš vystavuje posluchače jejich odpovědnosti, a to s extrémní jasností. My se ovšem domníváme, že toto napomenutí platí jenom pro ty, kdo odmítli Ježíše v té době. Platí to však pro každou dobu, i pro tu naši. I dnes Bůh čeká na výnos ze svojí vinice od těch, které poslal, aby na ní pracovali, tedy od nás všech. Ti kdo mají v Božím lidu pravomoc, jakoukoli autoritu – i v církvi - mohou být v každé době pokoušeni pečovat o svoje zájmy, namísto těch Božích. A Ježíš říká, že pravá autorita se vykonává službou, ve službě a nikoli využíváním druhých. Vinice je Pánova, nikoli naše. Autorita je služba, a jako takovou je třeba ji vykonávat, pro dobro všech a pro šíření evangelia.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy PROMLUVY je ZDE

Po hlavní promluvě papež oznámil vydání nové encykliky, k jejímuž zveřejnění zvolil právě dnešní svátek sv. Františka z Assisi.

Včera jsem byl v Assisi, abych signoval novou encykliku Fratelli tutti o bratrství a sociálním přátelství. Nabídl jsem ji Bohu u hrobu svatého Františka, z něhož jsem čerpal inspiraci jako v té předchozí Laudato si´. Znamení času ukazují zřetelně, že lidské bratrství a péče o stvoření tvoří jedinou cestu k integrálnímu rozvoji a pokoji, indikovanou již svatými papeži Janem XXIII., Pavlem VI. a Janem Pavlem II. Mám dnes to potěšení vám, kteří jste na náměstí – i vám, kteří stojíte stranou – darovat novou encykliku v příloze mimořádného vydání listu Osservatore Romano, který tímto opět začíná vycházet tiskem. Kéž svatý František doprovází v církvi toto bratrské putování mezi věřícími každého náboženství a mezi všemi národy.“

Dále papež poznamenal:

Dnes končí takzvaný Čas pro stvoření, zahájený 1. září, kdy jsme si spolu s našimi bratry různých křesťanských církví připomněli jubileum vyhlášení Dne Země. Zdravím představitele světového katolického klimatického hnutí a různé kroužky Laudato si´ a sdružení věnující se integrální ekologii. Těším se z iniciativ, které se dnes konají na různých místech, a zvláště pamatuji na tu, která probíhá v deltě řeky Pád.“

Potom připomněl 100. výročí vzniku pastoračního sdružení Stella maris věnujícího se lidem pracujícím v námořní přepravě:

Před sto lety 4. října vzniklo ve Skotsku dílo Stella maris na podporu námořníků. U příležitosti tohoto tak významného výročí vybízím kaplany a dobrovolníky, aby radostně dosvědčovali přítomnost církve v námořních přístavech, mezi rybáři a jejich rodinami.“

Dnes se v italské Boloni konala beatifikace, na což Petrův nástupce jako obvykle upozornil:

Dnes je v Boloni blahořečen don Olinto Marella (1882-1969), kněz diecéze Chioggia, pastýř podle Kristova srdce, otec chudých, obhájce slabých. Kéž je jeho mimořádné svědectví vzorem pro mnohé kněze, povolané být pokornými a odvážnými služebníky Božího lidu.“

Nakonec pozdravil papež všechny přítomné na Svatopetrském náměstí, zvláště novým rekrutům Švýcarské gardy, kteří tuto neděli skládali slavnostní přísahu, a jejich rodinám a přátelům.

Po společné mariánské modlitbě Anděl Páně papež všem požehnal.

 

(mig)

4. října 2020, 16:35