Hledejte

Vatican News
VATICAN-RELIGION-POPE-ANGELUS-HEALTH-VIRUS VATICAN-RELIGION-POPE-ANGELUS-HEALTH-VIRUS 

Papež: Pomyšlení na Boží trpělivost vzbuzuje úžas

V neděli před polednem se na Svatopetrském náměstí sešlo několik set lidí, aby si v dešti vyslechli pravidelnou papežovu promluvu před mariánskou modlitbou Anděl Páně.

Petrův nástupce komentoval evangelium 26. neděle liturgického mezidobí, jež podává podobenství o dvou synech, které otec posílá pracovat na vinici. Papež František mimo jiné řekl:

V dnešním evangeliu působí lepším dojmem onen první bratr ne proto, že dal svému otci  zápornou odpověď, ale poněvadž se po svém odmítnutí obrátil, zalitoval a přisvědčil. Bůh má trpělivost s každým z nás, neunaví se a neustává ani po našem odmítnutí. Ponechává nám také svobodu vzdálit se od Něho i pochybit. Pomyšlení na Boží trpělivost vzbuzuje úžas! Pán nás stále očekává, stále je vedle nás, aby nám pomáhal, ale respektuje naši svobodu. S rozechvěním však očekává naše přitakání, aby nás opět objal svojí otcovskou náručí a zahrnul svým bezmezným milosrdenstvím. Víra v Boha každodenně požaduje volbu dobra před zlem, volbu pravdy před lží, volbu lásky k bližnímu před sobectvím. Kdo se obrací k této volbě poté, co zakusil hřích, nachází  první místa v nebeském království, kde je větší radost nad jedním  hříšníkem, který se obrátí, než nad devětadevadesáti spravedlivými (srov. Lk 15,7).

Obrácení – změna srdce - je však proces, který nás očišťuje od mravní strusky, což je někdy bolestné, protože není svatosti bez nějakého toho odříkání a bez duchovního boje. Zápasu o dobro, úsilí neupadnout do pokušení a snahy učinit z naší strany vše, co můžeme, abychom dosáhli  života v pokoji a radosti blahoslavenství. Dnešní evangelium nás volá k odpovědnosti za způsob křesťanského života, který není tvořen sny či krásným očekáváním, nýbrž konkrétním nasazením, abychom se stále otevírali Boží vůli a lásce k bratrům. Avšak ani ten nejmenší konkrétní úkon nelze učinit bez milosti. Obrácení je milost, kterou musíme žádat neustále: »Pane, uděl mi milost se polepšit. Obdař mne milostí být dobrým křesťanem«.“

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy PRO MLUVY je ZDE

Po hlavní promluvě věnoval papež pozornost několika aktuálním událostem. Nejprve konfliktu na Kavkaze.

Znepokojivé zprávy přišly z oblasti Kavkazu. Modlím se za mír na Kavkaze a prosím bojující strany, aby učinily konkrétní kroky dobré vůle a bratrství, jež povedou k řešení problémů nikoli za použití síly a zbraní, nýbrž dialogu a dohody. Modleme se mlčky společně za pokoj na Kavkaze.

Potom zmínil papež včerejší beatifikaci

Včera byla v Neapoli blahořečena Marie Ludvíka od Nejsvětější svátosti, vl. jménem Marie Velotti, zakladatelka řeholní Kongregace sester františkánek adorátorek Nejsvětějšího Kříže. Děkujme Bohu za tuto novou blahoslavenou, která je příkladem kontemplace Kalvarského mystéria a neúnavného prokazování milosrdné lásky.

Světový den migrantů a uprchlíků, ustanovený papežem Benediktem XV. před více než sto lety jako neliturgická připomínka církevního kalendáře:

Církev si dnes připomíná Světový den migrantů a uprchlíků. Zdravím uprchlíky a migranty přítomné na náměstí kolem sousoší „Netušení andělé“ (srov. Žid 13,2), jež jsem před rokem požehnal. Letošní poselství k tomuto dni jsem věnoval vnitřním vysídlencům, kteří jsou nuceni k útěku, jako se stalo Ježíšovi a Jeho rodině. »Nuceni uprchnout jako Ježíš« jsou uprchlíci a migranti. Zejména jim a těm kdo jim pomáhají patří naše vzpomínka a naše modlitba.

a nakonec Světový den cestovního ruchu z kalendáře významných dnů OSN:

Na dnešek připadá také Světový den turismu. Pandemie tvrdě postihla tento sektor, který je pro mnoho zemí velmi důležitý. Chci povzbudit ty, kdo pracují v turistice, zejména malé rodinné podniky a mladé lidi. Doufám, že se všichni z nynějších těžkostí dostanou.

Na konec pozdravil papež všechny přítomné na Svatopetrském náměstí a udělil požehnání.

 

(mig)

27. září 2020, 16:15