Hledejte

Vatican News
Papež František s misionáři Papež František s misionáři 

Poselství k Misijní neděli: Co nám Bůh chce říci touto pandemií?

“Zde jsem, mne pošli” (Iz 6,8). Slova, jimiž Izaiáš vstupuje do prorocké služby Božímu slovu, uvozují letošní papežské poselství ke Světovému dni misií, u nás známému jako Misijní neděle a připadajícímu na předposlední neděli v říjnu.

V jeho úvodu Svatý otec připomíná loňský mimořádný misijní měsíc, který v mnoha společenstvích podnítil misijní konverzi. Letošní misijní pouť církve je poznamenána pandemií a pokračuje ve světle stále nové odpovědi na Pánovu otázku: „Koho mám poslat?“ (ibid.). Tato otázka, podotýká římský biskup, prýští z Božího srdce a jeho milosrdenství a v současné světové krizi se obrací jak k církvi, tak k lidstvu. Jsme skutečně zděšeni a dezorientováni, skrze bolest a smrt zakoušíme svou lidskou nicotnost, avšak zároveň silně toužíme po životu a vysvobození ze zla. V tomto kontextu se povolání k misii, naléhající na to, abychom z lásky k Bohu a bližnímu vycházeli sami ze sebe, stává příležitostí ke sdílení, službě a přímluvné modlitbě.

Misii a „vycházející církev“ nicméně nelze považovat za jakýsi program či úmysl, uskutečnitelný silou vůle, upozorňuje papež. Sám Kristus totiž podněcuje církev, aby vycházela sama ze sebe a hlásala evangelium, nesena Duchem svatým. Misie se tudíž stává svobodnou a vědomou reakcí na Boží volání, které ovšem dokážeme zaslechnout výlučně tehdy, když prožíváme osobní vztah lásky k Ježíši, žijícímu v jeho církvi. Ptejme se proto, vybízí Petrův nástupce, zda jsme ochotni přijmout Ducha svatého do svého života, jak v manželství, zasvěceném panenství či kněžství? Na této vnitřní ochotě totiž záleží, zda budeme moci Bohu odpovědět: „Zde jsem, mne pošli“ (Iz 6,9), a to nikoli abstraktně, nýbrž v dnešku církve a dějin.

Rovněž církev ve svém misijním poslání se musí naučit chápat, co nám Bůh chce říci tímto časem pandemie, píše dále papež František. Nucené fyzické oddálení nás vyzývá, abychom si povšimli své potřeby sociálních vztahů a společného vztahu k Bohu. Měli bychom se varovat nedůvěry či lhostejnosti a naopak více dbát na způsob, jakým se vztahujeme k druhým. Současně si můžeme uvědomit a sdílet podmínky, v jakých žijí mnohá křesťanská společenství, která nemohou každou neděli slavit eucharistii, vypočítává římský biskup.

V této souvislosti nám Bůh opětovně klade otázku: „Koho mám poslat?“ a očekává naši velkorysou a přesvědčivou odpověď „“Zde jsem, mne pošli”, uzavírá Petrův nástupce letošní poselství ke Světovému dni misií.

(jag)

             

           

31. května 2020, 13:27